MUNICIPIUL PLOIEȘTI/cabinet primar, în calitate de Beneficiar, alături de Fundația Terra Mileniul III a organizat miercuri, 10 aprilie 2019 conferința de lansare a proiectului „PROETIC: etică + transparență + integritate – corupție”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Files