Lansare proiect - “Dezvoltare locala, parteneriate strategice - DLS”

FUNDAȚIA PAEM ALBA, în calitate de Beneficiar, implementează în perioada – 06.07.2022 – 05.09.2023, proiectul cu titlul “Dezvoltare locala, parteneriate strategice - DLS”.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 - Administraþie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Obiectiv Specific 2.1 - Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP, Cod SIPOCA 1045/Cod MySMIS2014+ 151233.

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului

Obiectiv general - Cresterea capacitatii de dezvoltare strategica locala si implicarea ONGurilor din domeniul dezvoltarii economice si locale, in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local prin parteneriate sustenabile, precum si dezvoltarea de instrumente, proceduri de lucru, mecanisme de consultare publica, pentru sustinerea dezvoltarii durabile cu implicarea actorilor relevanti din comunitatile vizate.


Comunicatul de presa lansare proiect integral, anexat.

Files