Centrul de Dezvoltare Socială T&CO din Iași organizează, în perioada 22-23 iulie, conferința de închidere a proiectului Pro-Pact. Evenimentul, care va viza „BUNE PRACTICI ÎN ABORDĂRILE DE POLICY DIN DOMENIILE OCUPĂRII ȘI INCLUZIUNII SOCIALE”, se va desfășura la Hotel Eden, din Iași.

În cadrul conferinței ne propunem să prezentăm rezultatele obținute în cadrul proiectului, propunerea de politică publică alternativă „Ocuparea persoanelor cu dizabilități, un răspuns la deficitul forței de muncă”, precum și pașii care urmează după finalizarea proiectul de față.
La eveniment vor participa reprezentați ai instituțiilor publice, ai patronatelor și sindicatelor, ONG-urilor și membri ai pactelor regionale și parteneriatelor județene la nivel național.

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO din Iași a implementat în perioada iulie 2018 - august 2019 proiectul PRO-PACT – PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI PARTENERILOR SOCIALI PRIN ADVOCACY, CAPACITARE ȘI TRAINING, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.
Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul Pactelor regionale și Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială de a se implica activ în procesul de formulare a politicilor publice în domeniile ocupării și incluziunii sociale, în cooperare cu autoritățile publice.

Principalul rezultat al proiectului este realizarea unei propuneri alternative de politică publică în domeniul ocupării persoanelor cu dizabilități.
Documentul a fost prezentat în cadrul Conferinței Naționale „Incluziunea Socială – un răspuns la deficitul forței de muncă. Soluții de integrare socio-profesională a persoanelor cu dizabilități”, organizată la București, în perioada 11-12 iunie 2019, la care au participat peste 50 de reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, Ministerul Fondurilor Europene, ONG-uri, Pacte regionale pentru ocupare și incluziune socială, AJPIS, sindicate, universități etc.
„Ideea construirii unei propuneri de politică publică alternativă în domeniul ocupării persoanelor cu dizabilități s-a născut ca o continuare firească a preocupărilor pe care le-au avut Pactele Regionale și Parteneriatele Județene în domeniul ocupării forței de muncă și incluziunii sociale”, a precizat Roxana Ateșoae, manager proiect.

Pe parcursul celor 16 luni de implementare au fost atinse următoarele rezultate:
a) Organizarea a trei sesiuni de training:
• 6-8 septembrie 2018 – Training cu tema „Elaborarea politicilor publice” organizat la Sinaia cu 13 participanți din toate regiunile;
• 9-11 noiembrie 2018 – Training cu tema „Tehnici de Advocacy și Comunicare Publică”, organizat la Predeal cu 16 participanți din toate regiunile;
• Noiembrie – Decembrie 2018 – Sesiune de Formare Online „Legislația din domeniul ocupării și incluciunii sociale”, desfășurată în cadrul platformei online create în cadrul proiectului, pentru 37 de cursanți: 24 au reprezentat ONG-uri, iar 13 au reprezentat parteneri sociali.

b) Organizarea a 6 întâlniri de lucru ale Parteneriatelor Județene pentru ocupare și incluziune socială pentru regiunea de Nord-Est, după cum urmează:
• 26 septembrie 2018 – Întâlnirea Parteneriatului Județean pentru ocupare și incluziune socială Botoșani;
• 21 februarie 2019 - Întâlnirea Parteneriatului Județean pentru ocupare și incluziune socială Suceava;
• 28 martie 2019 - Întâlnirea Parteneriatului Județean pentru ocupare și incluziune socială Bacău;
• 10 aprilie 2019 - Întâlnirea Parteneriatului Județean pentru ocupare și incluziune socială Neamț;
• 25 iunie 2019 - Întâlnirea Parteneriatului Județean pentru ocupare și incluziune socială Vaslui;
• 9 iulie 2019 - Întâlnirea Parteneriatului Județean pentru ocupare și incluziune Socială Iași.

c) Organizarea a două seminarii de lucru ale Pactului Regional pentu Ocuparea și Incluziune Socială Regiunea Nord-Est: primul pe 7 decembrie 2018 și al doilea pe 15 mai 2019.

d) Realizarea platformei online pro-pact.ro care susține activitatea a 3 grupuri de lucru online, adresate domeniilor incluziune, grupuri vulnerabile și ocupare.

Valoarea proiectului: 982.513,48 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE 808.649,72 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 154.213,49 lei, cofinanţare beneficiar 19.650, 27 lei.

Grupul țintă al proiectului a fost constituit din:
• 50 angajați ai ONG-urilor, membre al Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare;
• 50 angajați ai partenerilor sociali, membri al Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare;
• 42 persoane, reprezentând personal din autoritățile și instituțiile publice, membre ale Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare.

Detalii tehnice
Perioada de implementare a proiectului: de la 18/04/2018 până la 17/08/2019.
Valoarea proiectului: 982.513,48 lei.
Informații suplimentare legate de proiect:
Manager proiect: Roxana Ateșoae
Tel: 0758 028 613
www.pro-pact.ro

Links

Files