În data de 23 noiembrie 2017 va avea loc o conferință de informare și diseminare a activităților de integrare a beneficiarilor de protecție internațională (BPI) și resortisanți ai țărilor terțe (RTT), desfășurate în cadrul proiectului „Integrarea străinilor cu ședere legală în societatea românească – o construcție comună”.
Conferința se va desfășura la Grand Hotel Ceahlău din Piatra Neamț (Str. Ștefan cel Mare, nr 3), începând cu orele 10:00 și își propune menținerea subiectului pe agenda publică si asigurarea unui climat favorabil integrării.
Proiectul mai sus menționat este implementat de către Fundația ICAR, în parteneriat cu Asociația Ecumenică a Bisericilor din România (AIDRom) în perioada iunie 2017 – iunie 2019, la nivelul județelor Suceava, Botoșani, Neamț și Iași, și este finanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare.
Proiectul are ca scop contribuția la integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție (BPI) și a străinilor cu ședere legală în România (RTT), prin implementarea unui model de integrare regională.
Serviciile proiectului vor fi oferite prioritar beneficiarilor unei forme de protecție aflați în programul de integrare, dar și celor care au finalizat programul de integrare cu cel mult un an înainte de acordarea serviciilor respective. Vor beneficia de servicii și BPI care, din diferite motive, nu au accesat programul de integrare. O atenție specială va fi acordată persoanelor vulnerabile pentru a putea beneficia de servicii complementare celor oferite de instituțiile/ autoritățile statului.
Serviciile proiectului vor viza și BPI bărbați singuri, tineri, fără probleme de sănătate care, deși au poate un potențial mai ridicat de integrare socială și economică în România, de foarte multe ori au un parcurs dificil de integrare din cauza dificultăților de ordin psihologic
Din rândul RTT, proiectul se va adresa cu prioritate celor cu nevoi speciale, cazurilor vulnerabile, cazuri sociale sau aflate în situații de risc, cum ar fi: persoane fără loc de muncă/ venituri, familii monoparentale, persoane cu un venit/ nivel de trai mediu și scăzut, copii și tineri, alte categorii de persoane aflate în dificultate. Străinii cu ședere legală care nu se încadrează în această categorie vor avea acces la aceste activități în limita locurilor disponibile.
Pentru mai multe informații, ne puteți contacta pe adresa de email irina@icarfoundation.ro sau la telefon 0744.91.67.94, persoană de contact Irina Conduruță.