Iași, [16 septembrie 2020]


Conferința de lansare a proiectului
„Practica, meserie de viitor pt elevi din jud. Iasi”


Asociația Inter Concordia Botoșani organizează în data de 16 septembrie a.c., ora 10:30, la Hotel Ramada din Iași (Strada Grigore Ureche 27, județul Iași, pe promenada Complexului Comercial Palas), evenimentul de lansare a proiectului „Practica, meserie de viitor pt elevi din jud. Iasi”, proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU).

Proiectul „Practica, meserie de viitor pt elevi din jud. Iasi”, POCU/633/6/14/132920 se desfășoară pe o perioadă de 24 de luni și se adresează elevilor şi ucenicilor din învățământul secundar şi terțiar non-universitar din județul Iași, având ca obiectiv sprijinirea unui număr de 184 de elevi în luarea unei decizii informate cu privire la cariera profesională și etapele de parcurs în asigurarea unui start cu succes pe piața muncii, precum și în domeniul antreprenorial.

Totodată, în scopul respectării principiilor egalității de șanse și nondiscriminării, din grupul țintă selectat pentru participare la activitățile proiectului un minim de 10% va proveni din mediul rural și/sau vor fi cetățeni romani de etnie romă.

Obiectivele pe care proiectul și le-a propus vor fi realizate prin implementarea următoarelor activități:
 A1. Activitatea de Management.
 A2. Informare, consiliere și orientare profesională, axate pe dobândirea de competențe care răspund necesității și au în vedere facilitarea inserției pe piața muncii după finalizarea studiilor pentru un număr de 184 de elevi.
 A3. Efectuarea de stagii de practică pentru elevi din învățământul profesional și tehnic, ISCED 2 – 4.
 A4. Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă, prin consolidarea parteneriatelor existente între unități economice și unități școlare și semnarea de 10 noi parteneriate.
 A5. Activitate de sprijin a sistemului de învățare la locul de muncă.
 A6. Activităţi suport generatoare de cheltuieli care nu pot fi atribuite direct activităților proiectului.

Proiectul „Practica, meserie de viitor pt elevi din jud. Iasi”, POCU/633/6/14/132920 este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și are o valoare nerambursabilă de 2.364.115,96 lei.

Pentru mai multe detalii și informații referitoare la derularea proiectului, prezentăm mai jos datele de contact ale managementului proiectului „Practica, meserie de viitor pt elevi din jud. Iasi”, POCU/633/6/14/132920.

Date de Contact:

Nume, prenume: SCRIPCARIU IONEL
Funcție: PREȘEDINTE
Telefon: 0749/208.116
E-mail: ionel.scripcariu@interconcordia.ro.