I. Situaţia din Republica Moldova

Liga Pro Europa urmăreşte cu profundă îngrijorare evenimentele violente din Republica Moldova petrecute înainte şi, în special, după desfăşurarea alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009, cîştigate de Partidul Comuniştilor din Republica Moldova.

În acestă perioadă, autorităţile comuniste de la Chişinău au încălcat flagrant şi în repetate rînduri dreptul la libera circulaţie a cetăţenilor europeni, dreptul la asociere şi demonstraţie protestatară, dreptul la liberă exprimare şi au îngrădit drastic dreptul la informare şi accesul opoziţiei la mijloacele de comunicare în masă, iar prin controlul total al aparatului de stat şi al mass mediei au împiedicat desfăşurarea de alegeri libere şi transparente.

Protestul cetăţenilor moldoveni la aflarea rezultatului alegerilor este expresia clară a faptului că tînăra generaţie a Moldovei nu doreşte să continue să trăiască şi în secolul XXI într-un regim totalitar şi izolaţionist, că aspiră spre libertate, respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi integrarea europeană a Republicii Moldova. În această aspiraţie pro-europeană, cetăţenii Republicii Moldova se alătură celor din Ucraina, Georgia, Armenia şi Belarus, state a căror apartenenţă la Europa este de necontestat şi care merită întregul sprijin al societăţii civile din Uniunea Europeană pentru a accede în familia democraţiilor pluraliste.

Regimul comunist aflat la putere în Republica Moldova şi după dobîndirea independenţei, în ciuda aderării sale la Consiliul Europei şi a afirmării repetate a opţiunii europene, s-a dovedit incapabil să asigure dezvoltarea economică, afirmarea identităţii naţionale, respectarea drepturilor omului şi minorităţilor, democraţia pluralistă şi relaţiile de bună vecinătate. Dimpotrivă, prin politici de îndoctrinare şi manipulare, prin persecutarea opoziţiei şi a organizaţiilor societăţii civile, prin limitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, se dovedeşte obstacolul principal în calea integrării europene a Republicii Moldova.

Fidelă principiilor sale, Liga Pro Europa va continua să colaboreze şi să sprijine societatea civilă democratică şi pro-europeană din Republica Moldova şi va susţine pe toate căile care îi stau la dispoziţie integrarea europeană a Republicii Moldova.


II. 8 Aprilie – Ziua Internaţională a Romilor

Liga Pro Europa adresează felicitări şi cele mai bune urări tuturor cetăţenilor români de etnie romă şi organizaţiilor societăţii civile care se implică în promovarea şi apărarea drepturilor romilor în România şi în toate statele Uniunii Europene.

Deşi această zi este îndeobşte marcată de o atmosferă festivă, considerăm că este şi un prilej de rememorare a situaţiei de inferioritate în care se află romii, atît în ţara nostră, cît şi în alte state europene.

Recent, Preşedintele Parlamentului European, Hans-Gert Pöttering, recunoaştea că „romii sînt încă supuşi discriminării rasiale structurale şi că în Europa se manifestă un sentiment anti-romi, în condiţiile în care în Europa trăiesc cca 12 milioane din cei 15 milioane de romi”, iar 10 milioane dintre ei sînt cetăţeni ai unor state ale Uniunii Europene. Mulţi dintre ei suferă consecinţele discriminării rasiale, sărăciei şi excluziunii sociale.

Liga Pro Europa şi-a concentrat multe din acţiuni asupra promovării drepturilor civice, politice, culturale şi sociale ale romilor. Nu putem ascunde faptul că, în ciuda acestor eforturi ale societăţii civile, şi, într-o măsură mai modestă a instituţiilor statului, cea mai numeroasă minoritate etno-lingvistică a României, romii, în număr de cca 2 milioane persoane sînt în continuare marginalizaţi şi discriminaţi.

Cele mai grave forme de încălcare a drepturilor şi demnităţii persoanei sînt:
• Ineficienţa şi întîrzierea transpunerii în practică a angajamentelor statului român în cazuri precum cel de la Hădăreni, Plăieşii de Sus şi Caşinul Nou, unde în trecut s-au produs fenomene de violenţă colectivă împotriva romilor, iar programele guvernamentale sînt subfinanţate
• Expulzarea romilor din unele cartiere şi strămutarea lor forţată în adevărate bidonville-uri la marginea unor oraşe cum ar fi Bucureşti, Craiova, Miercurea Ciuc, Târgu Mureş
• Segregarea şcolară a elevilor romi sau trimiterea elevilor romi la şcolile ajutătoare
• Suprimarea formelor de pregătire pentru institutorii romi şi neacordarea de burse la nivel gimnazial şi liceal pentru elevii romi, unde se înregistrează cotele cele mai înalte de abandon şcolar
• Tratamente violente sau înjositoare, hărţuire, intimidare de către poliţie
• Atitudini publice anti-rome ale unor înalţi demnitari de stat, de la preşedintele României, Traian Băsescu, pînă la fostul ministru de externe Adrian Cioroianu, dar şi ale unor lideri politici şi de opinie, inclusiv din mass media
• Valul de duşmănie faţă de romi manifestat în cercuri largi ale opiniei publice în contextul atitudinilor anti-româneşti din Italia
• Campania de a impune suprimarea folosirii etnonimului „rom”, în favoarea celui de „ţigan”, în condiţiile în care dreptul la autoidentificare al minorităţilor este un drept inalienabil

Liga Pro Europa va continua să monitorizeze şi să susţină promovarea drepturilor romilor în România şi în Uniunea Europeană şi va desfăşura proiecte menite să sprijine emanciparea romilor şi accesul lor egal la educaţie, cultură şi protecţie socială.


III. Educaţia religioasă în şcolile publice

Liga Pro Europa îşi manifestă îngrijorarea faţă de absenţa oricărui progres în predarea religiei în şcolile publice din România şi faţă de structura Secretariatului de Stat pentru Culte din Ministerul Culturii şi Cultelor.

În ciuda evidenţei că educaţia religioasă din şcoli, prin manualele, metodele şi strategiile utilizate, nu respectă drepturile copilului şi egalitatea cultelor – neajunsuri relevate inclusiv de studiul LPE pe acest subiect, dat publicităţii în 2008 şi amplu comentat în presă –, nici actuala conducere a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, doamna ministru Ecaterina Andronescu, nu acordă atenţia cuvenită gravelor discriminări pe care le alimentează actualul model de predare a religiei în şcoli.

În acelaşi mod, în ciuda criticilor severe care au fost formulate de societatea civilă privind conţinutul ofensator la adresa unor culte recunoscute în România al manualelor de religie, coordonate de dl. Adrian Lemeni, acesta a fost din nou promovat în funcţia de secretar de stat pentru culte la Ministerul Culturii şi Cultelor. Mai mult, în fruntea Secretariatului de Stat pentru Culte, ambii secretari de stat aparţin cultului ortodox, în dispreţul total al diversităţii confesionale din România.

Liga Pro Europa solicită public conducerii ministerelor menţionate să întreprindă de îndată măsurile necesare pentru îndreptarea acestor neajunsuri. În caz contrar, Liga Pro Europa se va adresa Parlamentului şi Comisiei Europene şi va solicita organizarea la Parlamentul European a unei dezbateri pe tema discriminării religioase în România.IV. Politizarea administraţiei publice locale

Liga Pro Europa îşi manifestă îngrijorarea faţă de politizarea administraţiei publice locale.

Deşi sîntem conştienţi că o mare parte din neajunsurile care se manifestă îşi au sursa în legislaţia defectuoasă care guvernează funcţionarea administraţiei publice locale – ce acordă puteri discreţionare primarului, permite cumularea funcţiei de viceprimar şi consilier, permite constituirea cabinetelor de prefect pe baze clientelare, etc. – la Târgu-Mureş, în actualul mandat al autorităţilor locale, se înregistrează tendinţe de politizare fără precedent a funcţiei publice.

1. Demiterea viceprimarului liberal Marius Ichim s-a făcut în condiţii de nerespectare a prevederilor legale, prin crearea unei conjuncturi de forţă majoră, intervenită după ce, în dispreţul oricărei norme morale şi juridice, viceprimarul liberal a fost obstrucţionat şi persecutat din raţiuni politice, nedîndu-i-se nici un fel de prerogative şi refuzîndu-i-se primirea unui sediu al funcţiei sale. În cei 20 de ani de tranziţie din România, cu toate tensiunile care s-au manifestat succesiv la Primăria Târgu-Mureş, acest caz este, prin violenţă şi agresivitate, unul excepţional.
2. Accesul la funcţii a colegilor de partid ai actualului primar, Dr. Dorin Florea, membru PD-L. După eliminarea din funcţie a viceprimarului liberal Marius Ichim, prin subterfugii de procedură, a fost impus ca viceprimar un membru al PD-L care în mod tradiţional a profitat de-a lungul anilor de contracte cu Primăria Târgu-Mureş, dl. Claudiu Maior.
3. Atribuirea de contracte dezavantajoase pentru Primărie către clienţi politici ai actualului primar PD-L, ca în cazul contractului de subînchiriere dintre SC. IROKAR Company, aparţinînd consilierului judetean PD-L Doru Aurelian Borşan şi Primăria Târgu-Mureş. Prin contract, Primăria a subînchiriat de la respectivul membru PD-L sediul serviciului Primăriei din Târgu-Mureş, str. Livezeni nr. 4, în suprafaţă de 352 m2 cu o chirie de 19 EU /m2 +TVA, ceea ce face 7.958,72 euro pe lună (95.504 Euro pe an, 286.513 Euro pe trei ani, cit este durata contractului), deşi pentru serviciile desfăşurate, s-ar fi putut închiria un sediu cu o suprafaţă rezonabilă la o chirie de 500 euro pe lună.

Totodată, în condiţiile punerii monopolului politic pe administraţia publică locală, primarul PD-L, preşedinte, de altfel al organizaţiei judeţene a aceluiaşi partid, impune un model de administrare defectuos şi păgubos pentru oraş. În condiţiile deschiderii apropiate a sezonului turistic, Cetatea Medievală a Târgu-Mureşului este într-o situaţie deplorabilă, invadată de camioane, schele de metal, chioşcuri kitch, gunoaie şi garaje ilegale. Spaţiile din Cetate au fost şi ele atribuite pe criterii politice, unor fundaţii ai căror conducători sînt membri activi ai PD-L.
În acelaşi stil demolator, urmărind exclusiv interese pecuniare şi nu comunitare, Poiana din Platoul Corneşti a devenit un aşa-zis parc de distracţii pentru copii, o îngemănare de prost gust, kitsch şi univers concentraţional. În locul naturii, Platoul a fost subjugat de construcţii de plastic în culori ţipătoare, iar copiilor li se propune să se obişnuiască să se joace în adevărate celule cu zăbrele. Spaţiul întregii poieni urmează a fi asfaltat.

Avînd în vedere toate aceste elemente de abuz de putere şi dispreţ pentru legalitate, pentru cartea de vizită a acestui oraş cultural, Liga Pro Europa va sesiza instanţele de control în măsură să îndrepte situaţia creată.
8 aprilie 2009 Smaranda Enache
Co-Preşedintă

Files