Asociatia INTER CONCORDIA lanseaza in data de 17 septembrie 2020 la Botosani (Hotel Rapsodia, Str. Cuza Voda nr. 4) proiectul ”Practica, meserie de viitor pentru elevi Botosani”, ce se va implementa in perioada 24 iulie 2020 – 23 iulie 2022.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta Creşterea nivelului de participare la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Grupul tinta caruia i se adreseaza proiectul este reprezentat de 184 elevi din Jud. Botosani, din invatamantul profesional si tehnic, ce vor fi sprijiniti in dez-voltarea profesională. Ne adresăm elevilor cu nivel educatie ISCED 2- 4 (liceu, scoala profesionala), iar 10% din acestia vor proveni din mediul rural si/sau vor fi cetateni romani de etnie roma.
Participanţii la proiect vor beneficia gratuit de servicii de consiliere şi orientare profesionala, urmate de stagii de practica in domeniile: mecanica; electronica si automatizari; industria textile si pielarie; economic, in urma carora vor primi o subventie in valoare de 800 lei. Totodata, beneficiarii proiectului vor avea posibil-itatea sa isi demonstreze abilitatile antreprenorile, precum si invatarea princi-piilor de baza in demararea unei afaceri, iar in acest sens cele mai bune 5 planuri de afaceri elaborate vor primi cate un premiu de 1000 de lei.
Din cei 184 elevi beneficiari ai stagiilor de practica, 40 vor fi spijiniti in ocuparea unui loc de munca.
Rezultatele asteptate sunt:
• 184 elevi informati si consiliati;
• 184 elevi participant la stagii de practica in domeniile: mecanica; electronica si automatizari ; industria textile si pielarie; economic.
• Cel putin 140 elevi certificati;
• 40 de elevi mediati si angajati;
• 10 parteneriate incheiate intre furnizorii de educatie si formare profesion-ala initiala (unitati de invatamant) si partenerii de practica (societati comerciale/structuri asociative, potentiali angajatori ai viitorilor absolven-ti in special cu entitati din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta con-form SNCDI) incheiate;
• 4 Firme de exercitiu realizate : 20 de planuri de afaceri realizate.
Bugetul proiectului este de: 2.371.315, 96 lei.


Proiect cofinanțat din Fondul Social European Prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.Date de Contact:
Ionel Scripcariu, Manager proiect
Telefon: 0749.208.116
E-mail: office@interconcordia.ro; ionel.scripcariu@interconcordia.ro

Files