Asociatia INTER CONCORDIA implementeaza in perioada 24 iulie 2020 – 23 iulie 2022 proiectul ”Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud. Suceava”, fi-nantat din FSE prin Programul POCU in cadrul Axei prioritare 6 : Educatie si Com-petente, Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identifi-cate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta Creşterea nivelului de participare la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiectul ”Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud. Suceava” vine in sprijinul dezvoltarii profesionale a 184 elevi din invatamantul profesional si tehnic. Ne adresăm mai exact elevilor nivel din invatamantul liceal si scoli pro-fesionale din jud. Suceava, din care 10% vor proveni din mediul rural si/sau vor fi cetateni romani de etnie roma.Activitatile proiectului:
• A1.Activitatea de Management
• A2.Informare, consiliere si orientare profesionala, axate pe dobandirea de competente care raspund necesitatii si au in vedere facilitarea insertiei pe piata muncii dupa finalizarea studiilor pentru un numar de 184 de elevi;
• A3.Efectuarea de stagii de practica pentru elevi din invatamantul profesional si tehnic ISCED 2 – 4
• A4.Dezvoltarea sistemului de invatare la locul de munca, prin consolidarea parteneriatelor existente intre unitati economice si unitati scolare si semnarea de 10 noi parteneriate;
• A5.Activitate de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca;
• A6.Activitati suport generatoare de cheltuieli care nu pot fi atribuite direct activitatilor proiectului

Rezultate:
• 184 elevi informati si consiliati;
• 184 elevi participanti la stagii de practica in domeniile: mecanica; electronica si automatizari ; turism; economic.
• cel putin 140 elevi certificati;
• 40 elevi mediati si angajati;
• 10 parteneriate intre furnizorii de educatie si formare profesionala initiala (unitati de invatamant) si partenerii de practica (societati comerciale/structuri asociative, potentiali angajatori ai viitorilor absolventi in special cu entitati din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI) incheiate;
• 4 Firme de exercitiu realizate : 20 de planuri de afaceri realizate.

Bugetul proiectului: 2.364.115,96 lei


Proiect cofinanțat din Fondul Social European Prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.


Date de Contact:
Ionel Scripcariu
Manager proiect
Telefon: 0749.208.116
E-mail: office@interconcordia.ro; ionel.scripcariu@interconcordia.ro

Files