În perioada 11-12.06.2019, va avea loc CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE DEZBATERE A POLITICII PUBLICE ALTERNATIVE „INCLUZIUNEA SOCIALĂ - UN RĂSPUNS LA DEFICITUL FORȚEI DE MUNCĂ. SOLUȚII DE INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI”, organizată la București (Hotel Minerva).
Evenimentul se derulează în cadrul proiectului „PRO-PACT – Promovarea ONG-urilor și partenerilor sociali prin advocacy, capacitare și training”, implementat de CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T&CO IAȘI și cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul Pactelor regionale și Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de a se implica activ în procesul de formulare a politicilor publice în domeniile ocupării și incluziunii sociale, în cooperare cu autoritățile publice. În urma activităților derulate în cadrul proiectului au fost implicate peste 200 de instituții publice, organizații neguvernamentale, patronate, sindicate și alți actori sociali.
În uma consultării și dezbaterilor organizate cu toate aceste organizații, am realizat o propunere de politică publică alternativă care vizează cele două componente de fundamentare ale Pactelor regionale – ocuparea și incluziunea socială. Pornind de la o radiografie a situației actuale (din punct de vedere legislativ, economic și social), ne propunem să dezbatem câteva soluții propuse pentru combaterea deficitului forței de muncă și creșterea incluziunii persoanelor cu dizabilități.
La conferință vor participa peste 50 de reprezentanți ai organizații neguvernamentale, sindicate, patronate,instituțiilor publice centrale, servicii publice de ocupare și alți actori sociali.
Detalii:
Manager proiect: Roxana Ateșoae
Tel: 0758 028 613
www.pro-pact.ro

Links

Files