Marți 13 noiembrie 2018, între orele 9:00 – 13:00, la Hotelul Intercontinental din București, Sala Rapsodia, se va desfășura Conferința de lansare a proiectului “Elaborarea unei politici publice alternative în domeniul promovării exporturilor românești” – Cod SIPOCA 297, proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) și implementat de Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc – APAR.
La eveniment vor participa reprezentanți ai părților interesate din cadrul ONG-urilor, operatorilor economici, autorităților publice centrale și locale precum și din mass media.
Conferința se va bucura de prezența a unor reprezentanți importanți ai autorităților centrale cât și a numeroși factori implicați în proiect.
Proiectul are ca rezultate așteptate creșterea capacității ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern.
Proiectul are Codul SIPOCA 297, Cod SMIS 112982 și a primit finanțare de la Uniunea Europeană, din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Acesta a demarat în luna august 2018 si se desfasoara pe o perioada de 12 luni și are un buget total eligibil de 995.358,09 lei, din care valoarea nerambursabilă este de 975.450,93 lei.
Obiectivul general al proiectului este de a elabora o politică publică alternativă în domeniul promovării produselor românești la export precum și instruirea unui număr de 60 de persoane, personal din ONG-urile partenere și parteneri sociali ai acesteia.

Links

Files