Timp de 4 zile participantii vor aprofunda, sub indrumarea expertilor noul pachet de legi privind achizitiile publice intrat in vigoare in 2016, cum ar fi: Legea privind achizitiile publice, Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, Legea privind achizitiile sectoriale, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii. Cursul este acreditat ANC si se va finaliza cu un examen in urma caruia se va primi o diploma de Expert achizitii publice. Pentru detalii si inscrieri sunati la 0747875829, persoana de contact Mariana Oancea