Fundația Terre des hommes și Centrul pentru Studiul Familiilor Transnaționale din cadrul Universității Babeș-Bolyai (Cluj) organizează în luna mai o serie de 5 cursuri online pentru specialiști din asistență socială și protecția copilului din România, cu scopul de a îmbunătăți serviciile de sprijinire a familiilor transnaționale (familii care trăiesc, în mod obișnuit, în țări diferite, care, în ciuda acestui fapt, mențin legături familiale puternice). Primul dintre ele are loc in 9 mai, celelalte în 16 și 30 mai.

Migrația forței de muncă din Europa de Est are un impact indiscutabil asupra copiilor rămași acasă fără un părinte sau ambii, chiar dacă temporar. Acești copii sunt mai predispuși decât colegii lor să sufere de anxietate, depresie și alte probleme de sănătate, să se confrunte cu excluziunea socială și stigmatizarea și să manifeste un comportament antisocial.

Cursul își propune să contribuie la îmbunătățirea serviciilor din țările de origine, servicii oferite familiilor transnaționale în raport cu impactul social și juridic al migrației forței de muncă, prin: informarea profesioniștilor privind particularitățile și nevoile familiilor transnaționale și, în special, ale copiilor rămași acasă, politicile publice și modelele de bune practici din țările în care există experiența în domeniul migrației (țări de origine sau de destinație pentru fluxurile migratorii). Publicul țintă al acestui curs îl reprezintă furnizorii de servicii din țările de destinație (autorități naționale și locale, organizații neguvernamentale, asistenți sociali, studenți), țări în care există comunități de migranți din țările mai sus amintite. Scopul demersului nostru este de a facilita inițierea unui răspuns adecvat, din partea furnizorilor de servicii din țările de destinație, la problemele și nevoile migranților ucraineni și moldoveni.

Trainer: Dr. Habil. Ecaterina Balica, Coordinator Romanian Observatory on Homicide Studies and Prevention Institute of Sociology - Romanian Academy

Doamna Balica este cercetător științific I abilitat în cadrul Institutului de Sociologie al Academiei Române. Are o experiență în domeniul cercetării de peste 25 de ani, experiență acumulată în proiecte de cercetare naționale și internaționale. Începând din 2006 a colaborat la derularea unor proiecte privind violența în familie, victimele criminalității violente, justiția restaurativă și migrația internațională (emigrația românilor și refugiații). Experiența acumulată în domeniul cercetării a fost completată de cea a experienței de cadru didactic asociat în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială (Universitatea București 1994-prezent), al unor facultăți cu profil juridic (din cadrul Universității Hyperion, Universitatea Dimitrie Cantemir), al unor facultăți de journalism (Școala Superioară de Jurnalism) și al unor facultăți cu profil tehnic din cadrul Universității Politehnica București.Sunt așteptați (online) profesioniști din toată țara din următoarele domenii și instituții: ANPDCA Agentia Nationala pentru protectia drepturilor copilului și adopție, DGASPS Directia Generală pentru asistența socială și protectia copilului, SPAS Serviciile publice de asistență socială (SPAS), ONG-uri, mediatori culturali, asistenți sociali, studenți etc.Detalii tehnice:

Înscrierea participanților se face până la data de 8 mai 2023, prin completarea chestionarului următor: https://www.surveymonkey.com/r/G89DN6G.

Pentru data de 9 mai 2023, linkul de acces la curs este : https://us02web.zoom.us/j/87083569792?pwd=NGQ2MkVLV0JvTDBLQ3NsRmlSaWpCdz09

Vă așteptăm să intrați on-line cu 5-10 minute înainte de ora 12.30.

Evenimentul are loc în cadrul proiectului CASTLE - Copiii lăsați acasă de migrația forței de muncă: sprijinirea familiilor transnaționale moldovenești și ucrainene în UE - ICMPD/2021/MPF-357-004. Proiectul este implementat de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, în parteneriat cu Fundația Terre des hommes – Aide a l’anfance dans les monde (delegația din România), Terre des hommes Moldova, Terre des hommes Ucraina, Ukrainian Institute for Social Research after Oleksandr Yaremenko și Academia de Studii Economice din Moldova.

Obiectivul principal al acestui proiect este să sprijine Republica Moldova și Ucraina în îmbunătățirea cadrelor lor de protecție a copilului și a politicilor de migrație și mobilitate, cu accent pe impactul social și legal al migrației forței de muncă asupra familiilor transnaționale. Mai multe detalii găsiți urmărind acest video: https://www.facebook.com/100075874216327/videos/221519463873788.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și ICMPD (International Centre for Migration Policy Developement) în cadrul Fondului de Parteneriat pentru Mobilitate III și se desfășoară în perioada 15 iunie 2021-15 decembrie 2023.Despre partenerii din cadrul proiectului:

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj (UBB). Prin înființarea unui centru de cercetare pentru studiul familiilor transnaționale în structura Universității Babeș-Bolyai din România, această acțiune își propune să promoveze cercetarea și să instituționalizeze studiul familiilor transnaționale, care în prezent nu este doar rar și dispersat, dar de prea multe ori nu este orientat spre soluție și este mai degrabă deconectat de la domeniul elaborării politicilor, în special în ceea ce privește migrația forței de muncă. Considerentele privind diversitatea și incluziunea vor fi în centrul cercetării și se va acorda atenție riscurilor, nevoilor și oportunităților întâmpinate de copiii lăsați în urmă, cu diferențiere în funcție de sex, vârstă și diversitate (statut socio-economic, etnie, educație, dizabilități) etc.), pentru a sugera proiectarea cadrelor de protecție adecvate. În al doilea rând, transpunând aceste cunoștințe din cercetare în intervenție operațională, acțiunea va combina acțiuni directe, activități de formare și sensibilizare utilizând metode participative, în vederea unei mai bune protejări și abilitări a copiilor rămași în urmă și a familiilor lor. Această acțiune va sprijini în mod direct Moldova și Ucraina în consolidarea sprijinului instituțional acordat familiilor transnaționale, precum și în beneficiul României și, în general, al statelor membre UE, prin crearea și diseminarea de informații, sfaturi tehnice și bune practici care promovează scheme de migrație a forței de muncă sigure și etice, aliniate la standardele de protecție a copilului.Terre des hommes (Tdh) este principala organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Prin intermediul programelor noastre de sănătate, protecție și ajutor de urgență, oferim în fiecare an asistență pentru peste patru milioane de copii și familiile lor din aproximativ 40 de țări. Terre des hommes este o organizație elvețiană independentă, neutră și imparțială, angajată să aducă schimbări semnificative și de durată în viața copiilor și a tinerilor, în special a celor mai expuși la riscuri. În România, Ucraina și Moldova, echipele Tdh acționează pentru a crea un mediu mai sigur pentru dezvoltarea copiilor și pentru a proteja copiii împotriva abuzului, neglijării și exploatării. Mobilizăm comunitățile pentru a preveni situațiile de risc și pregătim profesioniști multidisciplinari, cum ar fi asistenții sociali și profesorii, pentru a proteja mai bine copiii.Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) este principala instituție publică de învățământ superior cu profil economic din Moldova. Academia de Studii Economice din Moldova a fost înființată în 1991, dar își trage rădăcinile de la o facultate de învățământ înființată în 1953. Universitatea și-a declarat scopul de a „permite integrarea învățământului economic superior și a cercetării științifice” și „nu numai dezvoltați profesioniști specializați, dar construiți, de asemenea, o nouă mentalitate în spiritul libertății de gândire, acțiune, pragmatism și eficiență a vieții ".Institutul Ucrainean de Cercetare Socială după Oleksandr Yaremenko are sediul la Kiev. Principalele activități ale Institutului sunt: implementarea cercetărilor sociologice și sociale științifice fundamentale și exploratorii privind problemele actuale ale societății ucrainene moderne; monitorizarea politicii sociale; studiul și analiza intereselor, dispozițiilor, orientărilor, nevoilor populației; efectuarea diverselor cercetări de marketing.

Links