Autodistrugere!

Motoul Asocaitiei Ecologice Turismverde este:
Natura, doar/numai in schimbul respectului fata de Ea!

Extras din Statutul Asociatiei: „Rezultanta finala a Asociatiei Ecologice Turismverde, prin înfiintarea I.C.E.T.-ului ca Organism Unic si Independent de stabilire a calitatii ecologice a prestarii turistice locale este, SÄNÄTATEA MEDIULUI NATURAL si implicit
sanatatea OMULUI.”

Asteptam voluntari care sa se alature eforturilor noastre!

Links