Asociatia Together Romania deruleaza in perioada decembrie 2019 - aprilie 2020 proiectul «Inclusive Education» – actiuni integrate pentru includerea tinerilor cu oportunitati reduse, promovarea drepturilor omului si egalitatea de sansa, cu suport financiar nerambursabil de la Fundatia Europeana de Tineret (EYF).
Proiectul se desfasoara in Campina si Valea Doftanei (Prahova) si este o inițiativă locală de tineret, implica in activitatile sale peste 100 de tineri din comunitate si 3 licee locale. Pentru stimularea creativității, a participării active și a inițiativei, participanții la proiect vor desfășura activități specifice de educație non‐formala: ateliere de creație și de lucru, activități de voluntariat alături de alti tinerii din comunitatea locală, jocuri de grup, întâlniri cu autoritățile și membrii unor ONG-uri locale si o vizita de lucru la Institutul Roman pentru Drepturile Omului.
Proiectul are ca obiectiv principal formarea și dezvoltarea unor competente si abilitati in ceea ce privește incluziunea sociala si respectul pentru diversitate. Acesta se adresează nevoilor unor grupuri care se confruntă în mod frecvent cu discriminarea și marginalizarea.
Asociația Together România este o organizație non‐guvernamentală, non‐profit si are statutul legal al unei asociații cu activități in domeniul artei, educației, culturii, protecției mediului, sportului și social pentru tineret. Pentru mai multe informații cu privire la acest proiect sau despre activitatea noastra, va rugăm sa ne contactati sau sa accesați pagina web a asociației.
www.asociatiatogether.wordpress.com

Cu consideratie,
Alexandru Iorga
Presedinte Asociatia Together Romania

Links