11 noiembrie 2008 – A fost publicat in cadrul Revista 22 suplimentul “Energia, infrastructura si securitatea cetateanului” in care sunt prezentate problematici ale sectorului energetic precum si necesitatii protectiei infrastructurilor critice cu implicatiile sale in securitatea nationala si a cetateanului.
Suplimentul este structurat pe 10 articole si a fost publicat in urma a doua conferinte internationale organizate de catre Fundatia EURISC in perioada 19-23 octombrie: "Energy Security in the Black Sea Area Critical Infrastructures Protection and System of Systems Engineering" si “New Tendencies in Critical Infrastructures Protection and Resiliency”. Cele doua evenimente au fost organizate in parteneriat cu Institutul de Politici Publice din Moldova si Centrul pentru Studii Strategice Europene din Bulgaria, respectiv Grupul Transelectrica si Grupul UTI din Romania.

Links