EuroDEMOS investește în educația antreprenorială a tinerilor de liceu prin organizarea de workshopuri ce fac parte din proiectul internațional „Steppining in the shoes of social entrepreneurship”, co-finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Astfel, elevi din Iași beneficiază în perioada februarie – martie 2022 de o serie de workshopuri cu tema antreprenoriatului social.
Rolul educației în promovarea atitudinilor și a comportamentelor antreprenoriale este universal recunoscut în prezent. Competențele transversale precum creativitatea și spiritul de inițiativă și antreprenorial îi vor ajuta pe tineri să-și dezvolte capacitatea de a gândi în mod creativ și de a inova, de a-și dezvolta atitudinea proactivă, flexibilitatea, autonomia, capacitatea de a gestiona un proiect și de a obține rezultate. Există dovezi tot mai evidente ale impactului pozitiv al educației antreprenoriale. Totodată, acestea sugerează că dezvoltarea spiritului antreprenorial este un ingredient fundamental al unei creșterii economice endogene și o condiție obligatorie pentru o dezvoltare locală și regională durabilă și pentru coeziunea socială.
”Prin promovarea antreprenoriatului social și dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale în rândul tinerilor putem contribui la formarea noii generații care să fie mai responsabilă, să țină cont de valorile comunității europene și să pledeze pentru accesul tuturor la o viață normală în comunitate. Antreprenoriatul social este o componentă importantă care ar trebui dezvoltată în Europa în principal pentru a asigura integrarea grupurilor cu oportunități reduse. Proiectul a fost de la început gândit să vină în sprijinul comunității și să dezvolte abilitățile antreprenoriale în rândul tinerilor, cu accent pe antreprenoriatul social, tocmai pentru a crește impactul social al antreprenoriatului.” (Ana-Cristina Zacornea – coordonator proiect)
Până în prezent Asociația EuroDEMOS a organizat 12 workshopuri pentru aproximativ 300 de tineri. Partenerii instituționali din comunitatea ieșeană au fost: Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Iași, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași și Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași.
Asociația EuroDEMOS a implementat proiectul internațional Stepping in the shoes of social entrepreneurship în perioada martie 2020 - februarie 2022, proiect co-finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Proiectul a fost dezvoltat într-un consorțiu format din parteneri din 11 țări: Bulgaria, Cipru, Grecia, Italia, Lituania, Macedonia de Nord, Portugalia, Polonia, România, Slovenia și Turcia.
Asociația EuroDEMOS va continua să activeze în domeniul antreprenoriatului social, pregătind noi proiecte. Informații despre acestea și oportunități de formare adresate lucrătorilor de tineret urmând să fie promovate în mediul online pe pagina EuroDEMOS.