Educația antreprenorială are un rol important în dezvoltarea societății. Micile afaceri sunt considerate motorul economiei. Tinerii au oportunitatea de a se implica activ în dezvoltarea comunității punându-și în aplicare propriile idei, înființând firme și având succes în dezvoltarea acestora. Astfel, educația antreprenorială este esențială pentru noile generații.
Antreprenoriatul social este dezvoltat de persoane care urmăresc prin punerea în practică a unor idei aplicative noi să contribuie la rezolvarea de probleme sociale din comunitate. Antreprenorul social este dispus să își asume riscul și efortul de a crea schimbări pozitive în societate prin inițiativa sa. Antreprenorul social este o persoană cu o viziune dezvoltată privind includerea în comunitate a grupurilor dezavantajate prin integrarea acestora pe piața muncii.
Asociația EuroDEMOS coordonează proiectul „Valuing the Youth Workers Expertise to Develop Social Entrepreneurship”, proiect co-finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. În perioada 16 – 25 martie 2022 la Iași vor participa la întâlnirea de construire de parteneriate 30 de lucrători de tineret din 10 țări ale Programului Erasmus+: Croația, Grecia, Italia, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, Spania, Slovenia, România și Turcia. Proiectul are ca scop valorificarea expertizei lucrătorilor de tineret pentru a dezvolta viitoare proiecte care să producă schimbări sociale în sectorul de tineret pentru includerea grupurilor marginalizate.
Proiectul se va baza pe metodologia de tip Open Space și urmărește realizarea unui schimb de know-how pe tema antreprenoriatului social și sprijinirea participanților în realizarea de 4 viitoare proiecte Erasmus+. Participanții “tineri” în proiecte Erasmus+ vor putea fi mai motivați să aplice în viitor proiecte în cadrul acestui program cu tema antreprenoriatului social, iar cei cu un palmares bogat le vor transmite “tips&tricks” specifice. Prin feed-back-ul primit și completările facilitatorilor, participanții își vor perfecționa stilul de scriere de proiecte și manageriere a metodelor non-fomale specifice proiectelor de antreprenoriat social și nu numai. Participanții vor fi mai responsabili privind includerea tinerilor marginalizați cunoscând metode și având instrumente deja testate ce pot avea rezultate și pot fi adaptate specificului local.
Activitățile proiectului includ și campania “Tânărul săptămânii” axată pe promovarea de tineri din cele 10 țări, tineri care au reușit să facă schimbări sociale vizibile în comunitățile lor.
Proiectul „Valuing the Youth Workers Expertise to Develop Social Entrepreneurship” este implementat de echipa de experți EuroDEMOS multicalificați ca: manageri de proiect, formatori de formatori, evaluatori de competențe profesionale, auditori în domeniul calității, animatori socio-educativi, organizatori spectacole, maeștri de ceremonii etc. Asociația EuroDEMOS -„poveste de succes” la nivel european, conform celei mai recente evaluări a expertilor de la Comisia Europeană, are o istorie de 32 de ani acumulată prin activitate civică performantă.
Pentru cei interesați să beneficieze de programe educaționale nonformale, coordonate de specialiști multi-calificați, pot accesa pagina de facebook a Asociației EuroDEMOS.