Europe for all youth – Innovative art based methods in youth work (EU for YOUth) este un parteneriat de cooperare finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+, cu număr de identificare 2022-1-RO01-KA220-YOU-000089323.

Proiectul EU for YOUth este coordonat de Asociația Be You în parteneriat cu Universitatea Valahia Târgoviște - România, Alphabet Formation - Belgia, Universita Degli Studi Di Firenze - Italia, Youthfully Yours Sk - Slovacia și Terra Di Tutti - Italia.

Scopul principal al proiectului este de a combate euroscepticismul în rândul tinerilor folosind metode inovatoare bazate pe artă și de a crește implicarea activă a acestora în societate.

În perioada 13-19 noiembrie 2023, a avut loc un curs de formare în Capannori și Lucca, Italia, găzduit de partenerul Terra di Tutti și a implicat 18 lucrători de tineret din Belgia, Italia, România și Slovacia. Scopul cursului a fost de a transfera către participanți competențele din Manualul elaborat în cadrul proiectului, care are în vedere combaterea euroscepticismului și promovarea valorilor europene prin utilizarea artei.

Astfel, au fost testate diferite tipuri de tehnici artistice cuprinse în activitățile din Manual. Atelierele s-au bazat pe principiul incluziunii, diversității, toleranței și acceptării celorlalți. Ca urmare, în timpul activităților, participanții au lucrat în grupuri formate din naționalități diferite.

O atenție deosebită a fost acordată sustenabilității în lucrul cu tineret, fiind folosite pentru activități materiale reciclabile care și-au găsit astfel un nou scop.

În prima zi, participanții s-au implicat într-o activitate de imprimare pe material textil numită "Amprentele solidarității", care a avut ca scop identificarea mai multor valori și principii europene. Participanții au creat modele imprimate care au simbolizat unitatea, libertatea, incluziunea și egalitatea și le-au prezentat în cadrul unei discuții comune. Totodată, în cadrul atelierului a fost abordat subiectul euroscepticismului și principalele cauze care stau la baza acestuia.

Croitoria a fost o altă formă de artă experimentată în cadrul activităților prin atelierul "Fără steag". Intenția a fost de a folosi steagurile naționale ale țărilor participanților ca element de identificare și prelucrarea acestora într-un mod personal, decorativ și colectiv.

Identitatea etnică și culturală a condus către o nouă viziune a relațiilor, a identităților și a unei Europe unite.

Artizanatul sau lucrul manual a fost, de asemenea, inclus în programul de formare prin intermediul atelierului ”Multe fețe”. Lutul a fost folosit ca instrument de autodefinire pentru a înțelege propria unicitatea și originalitatea diferitelor caractere ale oamenilor. Scopul general a fost creșterea sentimentului de cooperare, comunitate și incluziune, iar acest lucru a fost confirmat de discuția finală despre incluziunea prin artă.

Prin activitatea de teatru "Festival cultural", programul a urmărit să promoveze diversitatea culturală în Europa, toleranța față de alte culturi și înțelegerea reciprocă între toți cetățenii care trăiesc în spațiul geografic european. În urma reprezentațiilor de teatru, discuțiile au subliniat asemănările și diferențele dintre toate regiunile europene, acordând o atenție deosebită diversității culturale și înlăturării stereotipurilor.

Cursul de formare s-a încheiat cu un atelier de fotografie intitulat "Captarea valorilor europene prin fotografie". Participanții au explorat orașul pentru a surprinde imagini și simboluri pe care le considerau reprezentative pentru valorile europene și pentru utilitatea practică a Uniunii Europene. De asemenea, această activitate a pus accent pe digitalizare și pe puterea povestirii digitale în a contracara euroscepticismul și de a promova valorile UE.

În concluzie, activitățile au servit la echiparea lucrătorilor de tineret cu abilitățile necesare pentru a utiliza metodologiile bazate pe artă în activitățile de tineret. Competențele dobândite vor fi aplicate în activitatea cu tinerii pentru a crește implicarea activă a acestora în societate, pentru a promova incluziunea și pentru a combate euroscepticismul.

Vă invităm să descărcați Manualul și să aflați mai multe despre activitățile ce implică metode bazate pe artă: https://euforyouth.beyoueurope.eu/results/manual-of-art-practices

#beyoueurope #unifi #ABF #erasmusplus #terraditutti #yysk #EUforYOUth #euroscepticism #ARTforEU #youthworkers #youth

Links