Fundația ICAR va organiza în data de 30 iulie 2020, un eveniment de informare și diseminare a rezultatelor proiectului „Servicii de sănătate Accesibile Nevoilor Solicitanților de Azil (S.A.N.S.A.)”, FAMI 19.01.03.
Evenimentul va avea loc începând cu ora 09:30, la Green Hours, București, strada Calea Victoriei Nr. 120, Sectorul 1.
Proiectul mai sus menționat, implementat de către Fundația ICAR, în parteneriat cu AIDRom și finanțat prin Programul Național Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare, a contribuit la îmbunătăţirea condițiilor de primire și ședere ale solicitanților de azil de pe teritoriul României, prin dezvoltarea unui program integrat de informare și asistență socio-medicală a acestei categorii de beneficiari.
Specialiștii psiho-sociali care au derulat activități în aceste Centre au urmărit, într-o primă fază identificarea solicitanţilor de azil, în special a celor aparținând unor categorii vulnerabile (familii în dificultate, persoane vârstnice, persoane cu boli cronice, minori neînsoțiți, victime ale violențelor fizice și psihice), precum și identificarea nevoilor acestora. Ulterior, au fost efectuate teste pentru evaluarea stării generale de sănătate a solicitanților de azil nou sosiți, iar medicii generaliști au acordat consultații medicale săptămânale. De asemnea, au fost asigurate și teste și investigații medicale de specialitate, recomandate de medicii colaboratori, precum și tratamentele medicamentoase și nemedicamentoase prescrise de aceștia, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor medicale ale solicitanților de azil din România. Astfel, peste 700 solicitanți de azil din România (femei, bărbați, copii) au beneficiat de servicii medicale și au fost informați și consiliați cu privire la sistemul de asistență medicală din România, drepturile și obligațiile lor în acest domeniu și normele de igienă și sănătate publică.
Activitățile proiectului s-au desfășurat in perioada 13 august 2019 – 12 august 2020, în cele șase Centre Regionale de Cazare și Proceduri pentru Solicitații de Azil aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, din orașele București, Galați, Timișoara, Rădăuți, Șomcuta Mare și Giurgiu.

Persoană de contact:
Irina Conduruta, e-mail irina@icarfoundation.ro ; telefon: 021.321.22.21
Fundația ICAR

Files