Asociatia Consultantilor si Expertilor in Economie Sociala Romania (ACE-ES Romania) organizeaza o serie de seminarii/evenimente de multiplicare in perioada 16-25 septembrie 2020, in judetul Arges, Bucuresti si in Galati cu respectarea tuturor regulilor impuse de contextul actual al pandemiei COVID.

Aceste evenimente se deruleaza in cadrul proiectului transnational Erasmus+ Parteneriate Strategice pentru Adulti “INCLUSIVE+ – Inclusive&Practical Assessment Tools for Guidance Practitioners”, coordonat de Fundación Coremsa – Spania.

Proiectul este implementat in parteneriat cu alte 4 organizatii: INOVA CONSULTANCY LTD – UK; CESIE – Italia; ACE-ES Romania si EUROPERSONAL& SERVIS s.r.o. – Slovacia.

Obiectivul urmarit al acestor evenimente de multiplicare este acela de a prezenta si promova rezultatele obtinute, precum si realizarea unui spatiu favorabil interactiunii si cooperarii intre participanti, pentru a facilita expertiza&suportul viitor pentru adultii aflati in cautarea unui loc de munca.

Evenimentele de multiplicare se adreseaza: expertilor care lucreaza cu adultii (consilieri vocationali, recrutori, formatori, mentori, alti experti), ONGurilor focusate pe diferite categorii vulnerabile, experti centre educationale si de servicii, autoritatilor publice, voluntarilor, oricarei persoane/institutii interesate de resursele create in proiect:
1) Carduri de evaluare a competentelor pentru adulti, instrument special gandit, pentru a ajuta, atat specialistii care lucreaza cu adultii aflati in situatii de risc pe piata muncii, cat si acesti adulti, in vederea identificarii „nevoilor de baza pentru angajare”.
2) Metodologie Cercuri de Cariera (Career Circles™) – aceste cercuri fiind o combinatie de invatare activa, coaching și principii de mentorat, care furnizeaza o sursa mai larga de suport, in perioade de provocari profesionale si schimbare.
3) Ghidul facilitatorului - un instrument practic de lucru, pentru a implementa&facilita astfel de cercuri de cariera.

Links