Finalizarea procesului de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul celei de-a doua sesiuni aferentă Măsurii 3/2B - Tineri fermieri din cadrul SDL Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest

Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest anunță finalizarea soluționării procesului de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul măsurii 3/2B Tineri fermieri, măsură destinată fermierilor din teritoriul Microregiunii Dâmbovița Sud-Vest și care a fost deschisă în perioada 01.10.2018-30.10.2018.
În cadrul acestei de-a doua sesiuni de depunere proiecte, a fost primit 1 proiect cu o valoare financiară nerambursabilă de 40.000 euro, proiect declarat eligibil și selectat în urma finalizării evaluării. În prezent, proiectul se află în evaluare la oficiul județean Dâmbovița al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Până în prezent din totalul alocării măsurii 3/2B – Tineri fermieri de 816.276,18 euro au fost selectate pentru finanțare 20 de proiecte cu o valoare nerambursabilă de 800.000 euro, din care 19 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 760.000 euro au fost contractate iar cel de-al douăzecilea proiect fiind în curs de evaluare. Pentru mai multe informații privind evaluarea proiectelor depuse în cadrul măsurii 3/2B, pe site-ul www.galdbsv.ro se regăsesc rapoartele de selecție.
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la următoarele date de contact:
Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest
Strada Vladimir Streinu, nr. 44, Găești, județ Dâmbovița
Tel: 0733 788 361; E-mail: galmicroregdbsv@gmail.com;
Website: www.galdbsv.ro

Links