Finalizarea procesului de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul
celei de-a doua sesiuni aferentă Măsurii 5/6A - Non-agricol din cadrul SDL Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest

Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest anunță finalizarea soluționării procesului de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul celei de-a doua sesiuni aferentă măsurii 5/6A Non-agricol, măsură destinată beneficiarilor din teritoriul Microregiunii Dâmbovița Sud-Vest, organizată în perioada 23.10 – 22.11.2018. Ca urmare a atingerii plafonului maxim de depunere stabilit la 110% din alocarea disponibilă (conform Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor depuse pentru finanțare prin SDL GAL Microregiunea DBSV), cea de-a doua sesiunea de primire a proiectelor s-a închis înainte de termenul limită, respectiv 30 octombrie 2018.
În urma acestei etape, situația celor 2 proiecte depuse cu o valoare nerambursabilă de 120.000 euro se prezintă astfel: 1 proiect eligibil și selectat pentru finanţare şi 1 proiect eligibil, dar neselectat pentru finanțare ca urmare a epuizării fondurilor. În prezent, proiectul selectat pentru finanțare se află în evaluare la oficiul județean Dâmboviţa al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
Până în prezent, din totalul alocării măsurii 5/6A de 700.000 euro au fost selectate pentru finanțare 9 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 609.563 euro, din care 8 sunt deja contractate și demarate, iar cel de-al nouălea aflându-se în evaluare la AFIR.
În prima parte a anului următor, urmează a fii lansată cea de-a treia sesiune de depunere proiecte pentru acoperirea întregii alocări financiare pentru M5/6A – Non-agricol, toate informațiile necesare urmând a fii comunicate, în timp util, tuturor persoanelor interesate.
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la următoarele date de contact:
Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest
Strada Vladimir Streinu, nr. 44, Găești, județ Dâmbovița
Tel: 0733 788 361; E-mail: galmicroregdbsv@gmail.com;
Website: www.galdbsv.ro

Links