Pe 4 noiembrie 2021, Asociatia Beehive incepe mobilitatea virtuala "Gender Equality Now", un proiect finantat de Programul Erasmsu+. Proiectul își propune sa dezvolte în rândul participanților și a grupurilor țintă, cunoștințele în legătură cu drepturile femeilor în temeiul dreptului internațional, european și național, explorând fenomenul discriminării de gen în cadrul politic, societal, familial și de angajare, sa înțeleagă stereotipurile și activitățile discriminatorii împotriva femeilor. De asemenea, prin activități non-formale, vom aborda subiecte care sa scoată in evidență obstacolele cu care se confruntă femeile vulnerabile, precum imigranții, femeile cu divizibilități și femeile din mediul rural, precum și impactul crizei financiare asupra drepturilor femeilor. Urmând acest cadru, atelierele de lucru vor analiza pune în practica obiectivele educației în domeniul drepturilor omului și implementarea de activități locale (follow-up) relevante ca mijloc de combatere a inegalităților de gen și de promovare a drepturilor femeilor.
Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea și promovarea principiului egalității de șanse și de gen în rândul a 30 de tineri din 6 comunități europene prin identificarea principalelor probleme cu care se confruntă femeile în ceea ce privește egalitatea de șanse și de gen, prin creșterea gradului de conștientizare al comunităților privind egalitatea de șanse și de gen și hărțuirea sexuală, în vederea reducerii inegalităților dintre bărbați și femei, a prevenirii discriminării pe criterii de gen, a asigurării accesului egal la calificare și dezvoltare personală și profesională a femeilor și a promovării principiilor incluziunii sociale și ale egalității de șanse în cele 6 tari implicate până la finalizarea proiectului. Activitatea online se incheie pe 12 noiembrie 2021 insa rezultatele vor avea un impact pe termen lung prin dezvoltarea de noi proiecte locale si europene.

Andreea Iorga, presedinte Beehive