Asociația Centrul pentru Legislație Non-profit (CLNR) organizează o primă întâlnire a Grupului de lucru privind promovarea achizițiilor sociale și de mediu, structură informală constituită din reprezentanți ai autorităților publice, organizațiilor non-guvernamentale și coalițiilor din domeniile social și mediu, întreprinderilor sociale, unităților protejate și ai companiilor.

Scopul evenimentului: realizarea unui Ghid privind achizițiile cu clauze sociale și de mediu.

Când: 15 decembrie 2021, ora 14:00, online, pe platforma Zoom. Pentru înscriere, vă rugăm să completați formularul disponibil aici: https://bit.ly/3dHM0HA

Context: Dacă în alte țări europene achizițiile cu impact social și cele verzi sunt utilizate pe scară largă de către instituțiile publice și de companii, nu același lucru se observă în țările din Estul și Centrul Europei, inclusiv în România. În anul 2019, aproape 80% dintre contractele de achiziție publică din România au fost realizate prin procedură simplificată, iar contractele de achiziție publică au fost atribuite în baza criteriului prețului cel mai scăzut în peste 80% dintre cazuri (Raport de activitate ANAP, 2020). O nouă cercetare realizată de CLNR în anul 2021 confirmă faptul că utilizarea criteriilor sociale și verzi, inclusiv a achizițiilor rezervate este extrem de limitată și că criteriul prețului cel mai scăzut este foarte răspândit. Această situație este cauzată de cunoașterea limitată a prevederilor legale care reglementează această procedură, dificultatea implementării cerințelor privind aspectele sociale și de mediu în procedurile de achiziții publice, în lipsa unor ghiduri de aplicare disponibile pe site-urile autorităților publice (ANAP), neconștientizarea impactului social sau de mediu pe care îl pot avea aceste achiziții și lipsa unor informații despre entitățile de economie socială.
Asociația Centrul pentru Legislație Non-profit (CLNR) vine în întâmpinarea nevoilor autorităților contractante/ entităților contractante care doresc să realizeze achiziții cu clauze sociale și achiziții verzi, prin elaborarea unui ghid ce va cuprinde informații despre aplicarea legislației și exemple practice privind derularea de astfel de achiziții. Acest document va fi realizat cu consultarea factorilor interesați, respectiv a autorităților publice, a organizațiilor non-guvernamentale, a entităților de economie socială și a companiilor.

Eveniment organizat în cadrul proiectului Achiziții cu impact social și de mediu https://www.clnr.ro/project/achizitii-cu-impact-social-si-de-mediu/

Proiect derulat de Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit în parteneriat cu Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj și Asociația Ateliere fără Frontiere cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. „Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”.

Links