In perioada 16 – 23 noiembrie 2019, Asociația Together România organizează în Campina, judetul Prahova, proiectul european multilateral „Inclusion for all”. Proiectul are ca obiectiv principal formarea și dezvoltarea unor competente si abilitati in ceea ce privește incluziunea sociala si respectul pentru diversitate. Acesta se adresează nevoilor unor grupuri care se confruntă în mod frecvent cu discriminarea și marginalizarea. In proiect sunt implicați 30 de tineri din 5 tari europene: Estonia, Polonia, Italia, Spania si Romania.
Pentru stimularea creativității, a participării active și a inițiativei, cei 30 de participanți la proiect vor desfășura activități specifice de educație non-formalã: ateliere de creație și de lucru, activități out-door și de voluntariat alături de tinerii din comunitatea locală, jocuri de grup, întâlniri cu autoritățile și membrii unor ONG-uri locale, seri culturale cu specific național pentru fiecare țarã participantã, descoperirea patrimoniului local și regional prin activități specifice, activitati de follow-up, etc. Pe durata proiectului, participantii vor desfasura activitati comune cu peste 80 de elevi de la două licee locale, Liceul Energetic și Colegiul Național N. Grigorescu, in cadrul unor ateliere de lucru.
Asociația Together România este o organizație non-guvernamentală, non-profit si are statutul legal al unei asociații cu activități in domeniul artei, educației, culturii, protecției mediului, sportului și social pentru tineret. Pentru mai multe informații cu privire la acest proiect sau despre activitatea noastra, va rugăm sa ne contactați sau sa accesați pagina web a asociației.
Proiectul este finantat in cadrul Programului Erasmus+, programul UE pentru educație, formare, tineret și sport în Europa.

Links