Agentia de Monitorizare a Presei, Asociatia pentru Coeziune Economica si Sociala in România si Comitetul National pentru Drepturile Copilului (Conventia ONU)
lanseaza proiectul

"Pentru un mediu curat"

Proiectul isi propune cresterea nivelului de constientizare si de implicare a cetatenilor in activitati de protejare si de conservare a mediului prin: dezvoltarea competentelor de comunicare externa a organizatiilor ce vor fi implicate in proiect, in legatura cu domeniul protectiei mediului, responsabilizarea si imbunatatirea conditiilor de mediu ale cetatenilor din 10 localitati/zone si sensibilizarea populatiei la problemele de mediu.

Proiectul vizeaza urmatoarele grupuri-tinta: ong-uri a caror principala activitate este protejarea mediului, elevi si profesori, companii si angajati, publicul larg.

Dintre activitatile principale ce vor fi desfasurate in cadrul proiectului de catre cele trei organizatii partenere, mentionam:

organizarea unui concurs national de fotografie pe teme de mediu;
realizarea unor materiale de educatie civica pe teme de protectia mediului, destinate elevilor de liceu;
organizarea concursului scolar de educatie civica ”Pentru un mediu curat”;
actitvitati practice de conservare a mediului prin implicarea cetatenilor;
desfasurarea unei campanii media “Pentru un mediu curat”;

Proiectul este finantat de Uniunea Europeana prin programul Phare 2006/ 018-147.01.02/02/03 si se va desfasura in perioada decembrie 2008 - octombrie 2009.

Pentru mai multe informatii despre derularea proiectului, va rugam contactati Agentia de Monitorizare a Presei la telefon: 021 313 4047, e-mail: office@mma.ro.
Persoana de contact : Adrian Baboi-Stroe, Coordonator de proiect.


Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE, contactati cfcu.PHARE@mfinante.ro.

Files