Fundaţia „Pentru Voi”, în parteneriat cu Fundaţia Româno-Germană din Timişoara, au organizat azi 22 decembrie decernarea diplomelor pentru cei 20 absolvenţi, persoane cu dizabilităţi intelectuale, ai cursurilor de operator calculator şi finisor în construcţii. Cursurile fac parte din proiectul “Vreau şi pot să muncesc!”, finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României, prin programul PHARE 2006 - Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane - Măsuri de Incluziune Socială.

Diplomele au fost înmânate în prezenţa reprezentanţilor celor două instituţii organizatoare precum şi a familiilor vădit emoţionate de reuşita copiilor lor. Din cei 20 de absolvenţi, 10 sunt deja angajaţi, iar pentru ceilalţi se vor căuta locuri de muncă, noua calificare oferindu-le mai multe şanse pentru incluziunea pe piaţa muncii.

„La finele anului 2008 am reuşit să angajăm 96 adulţi cu dizabilităţi intelectuale cu contact de muncă, atât în unităţi protejate cât şi pe piaţa liberă a muncii. În plus, 20 de persoane cu dizabilităţi intelectuale severe, din Centrul de zi „Ladislau Tacsi” desfăşoară activităţi lucrative pe bază de contract prestări servicii pentru Unitatea protejată „Pentru Voi”. E o reuşită la care nici noi nu ne aşteptam şi pentru care mulţumim colaboratorilor Unităţii protejate „Pentru Voi” dar şi comunităţii de afaceri cu care am lucrat în acest an.” a declarat Laila Onu, director executiv al Fundaţiei „Pentru Voi”.

Reprezentanţii FRG s-au arătat foarte mulţumiţi de modul în care au reacţionat cursanţii, de implicarea şi priceperea de care au dat dovadă. Deşi cursurile au fost organizate pe o perioadă mai lungă decât de obicei, iar curricula a fost adaptată pentru o mai bună înţelegere a cursanţilor cu dizabilităţi intelectuale, examenul a fost la fel de dificil ca pentru orice altă grupă. Comisia de evaluare a fost externă, şi s-a arătat foarte mulţumită de munca curasnţilor acordându-le note foarte bune.

„A fost o provocare pentru noi să lucrăm cu aceşti tineri, dar în final am fost uimiţi de rezultatele obţinute în doar două luni de instruire. (...) Acesta este doar un început şi ei nu trebuie să se oprească aici!” a declarat Dan Lazăr, reprezentant al Fundaţiei Româno-Germane.

Proiectul „Vreau şi pot să muncesc” îşi propune promovarea incluziunii sociale a adulţilor cu dizabilităţi intelectuale din Timişoara, prin facilitarea accesului pe piaţa muncii şi combaterea discriminării acestora atunci când este vorba de angajare în muncă.

Pentru mai multe informaţii, nu ezitaţi să ne contactaţi la tel. 0256.228.062, 0356.421.215 sau e-mail: pentruvoi@pentruvoi.ro.
----------------------------------------
PHARE a fost primul program de cooperare tehnică şi financiară al Uniunii Europene cu ţările Europei Centrale şi de Est, lansat în 1989. Programul este instrument de preaderare, având ca scop sprijinirea ţărilor candidate în vederea aderării la Uniunea europeană. România primeşte anual circa 250M Euro prin programul Phare.