Reprezentanți ai ONG-urilor din regiunea București-Ilfov, cu focus pe ocupare și antreprenoriat/economie socială, precum și ai autorităților publice din aria cheie de politici publice vizate (DGASPC-uri, AJOFM-uri, etc.), sunt invitați să participe la activitatea de selecție, din cadrul proiectului „PRO Dezvoltare - ONG-uri PRO-active în politicile publice, vizând dezvoltarea economică și socială”. 

Această activitate de selecție, pentru regiunea București-Ilfov, este organizată de Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România (ACE-ES România), partener în acest proiect, coordonat de FUNDAȚIA PAEM ALBA și finanțat prin FSE, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritara 1 - Administrație publică și sistem judiciar eficient, obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Calendarul activității de selecție este următorul:
- Depunerea dosarelor de înscriere – până în data de 16.07.2018
- Evaluarea dosarelor depuse – 19.07.2017
- Depunerea contestațiilor (dacă este cazul) – 20.07.2018
- Publicare listă finală dosare selectate – 23.07.2018

Activitati proiect:

- program de formare în ”Lobby și Advocacy”;
- ateliere de lucru, regionale, cu tema: ”Alternative la puterea PROdezvoltare”;
- grupuri virtuale colaborative, de lucru, pe aria vizată de politici publice;
- activitate de formulare a unei propuneri alternative în aria vizată și promovarea ei către factorii decidenți.

Persoană de contact regiunea București-Ilfov: Georgeta Neacșu, Expert grup țintă și organizare evenimente – 0729699703; ace_economiesociala@yahoo.com.

Detalii despre proiect si metodologia de selectie în link-urile de mai jos:

Links