Centrul de Dezvoltare Socială T&Co din Iași vă invită mâine, 28 martie 2019, la Seminarul de Lucru cu membrii Pactului pentru Ocupare și Incluziune Socială din Regiunea de Nord-Est – Bacău – „Instrumente Și Tehnici De Consultare Publică În Cadrul Parteneriatelor Județene Din Regiunea Nord-Est” - organizat în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-202, PRO-PACT, Promovarea ONG-urilor și partenerilor
sociali prin advocacy, capacitare și training.
La evenimentul de mâine, ce va avea loc în Sala Mare a Consiliului Județean Bacău, de la ora 12.00, va participa Sorin Brașoveanu, Președintele Consiliului Județean Bacău.

Atașat regăsiți agenda evenimentului.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul Pactelor regionale și Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială de a se Implica activ în procesul de formulare a politicilor publice în domeniile ocupării și incluziunii sociale, în cooperare cu autoritățile publice.
Grupul țintă al proiectului este reprezentat de:
• 50 angajați ai ONG-urilor, membre al Pactelor
regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare;
• 50 angajați ai partenerilor sociali, membri al Pactelor
regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare;
• 42 persoane, reprezentând personal din autoritățile și instituțiile publice, membre ale Pactelor Regionale/Parteneriatelor județene pentru
ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare.
Rezultatele proiectului cuprind:
1. Personalul din 50 ONG-uri si parteneri sociali instruit în 3 domenii:
elaborarea de politici publice, advocacy și comunicare publică,
legislația în domeniul incluziunii și ocupării;
2. Realizarea unui instrument de monitorizare a politicilor publice în
domeniul ocupării și incluziunii sociale;
3. Un instrument de lucru online de facilitare a componentei de advocacy pentru grupul țintă;
4. Întărirea rolului ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul
Pactului regional/Parteneriatelor judetene din regiunea NE în analiza politicilor publice relevante;
5. O politică publică alternativă în domeniul ocupării și incluziunii sociale promovată.

Detalii tehnice:
Perioada de implementare a proiectului: de la 18/04/2018 până la
17/08/2019.
Valoarea proiectului: 982.513,48 lei.
Informații suplimentare legate de proiect:
Manager proiect: Roxana Ateșoae
Tel: 0758 028 613
www.pro-pact.ro

Links

Files