APADOR-CH şi Fundaţia Motivation România invită organizaţiile neguvernamentale care promovează drepturile persoanelor cu dizabilităţi să participe la seria de seminare de formare cu tema „Transparenţa decizională în ce priveşte respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi” ce vor fi organizate în lunile aprilie-mai 2009 la Bucureşti, Craiova, Braşov şi Bacău.

Seria de seminare este organizată în cadrul proiectului cu acelaşi nume finanţat de Uniunea Europeană prin Programul PHARE 2006 – Creşterea rolului societăţii civile în procesul de integrare a României. Prin acest proiect APADOR-CH şi Fundaţia Motivation România îşi propun să implice 15 organizaţii neguvernamentale care promovează drepturile persoanelor cu dizabilităţi în asigurarea transparenţei decizionale în ceea ce priveşte respectarea şi garantarea drepturilor acestor persoane. În acest scop, organizaţiile selectate vor fi informate despre prevederile legale din domeniu (dispoziţiile Legii nr. 544/2001 şi ale Legii nr. 52/2003), despre modul cum cele două legi pot fi folosite în activitatea unei organizaţii neguvernamentale, despre modul în care organizaţiile neguvernamentale pot acorda consultanţă privind cele două legi precum şi despre metodele de monitorizare a implementării celor două legi. De asemenea, organizaţiile selectate vor prelua rolul de „watch-dog” la nivel local în privinţa respectării de către instituţiile statului a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

Organizaţiile neguvernamentale care doresc să participe în acest proiect sunt rugate să completeze chestionarul anexat şi să îl transmită APADOR-CH şi/sau Motivation România până la data de 27 februarie 2009.

Contact:
- Raluca Stăncescu, APADOR-CH, Str. N. Tonitza nr.8A, 030113 Bucureşti, tel/fax (021) 312 45 28 sau (021) 315 46 31 (între orele 10-17), e-mail: office@apador.org.
- Ioana Barbu, Fundaţia Motivation România, Str. Pitar Moş nr. 27, Sector 1 Bucureşti, tel/fax (021) 312 60 30 (între orele 10-17), e-mail: i.barbu@motivation.ro.

Pe orice comunicare vă rugăm să menţionaţi „Transparenţa decizională pentru persoanele cu dizabilităţi”.

Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele PHARE, contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro.
Proiect finanţat de
UNIUNEA EUROPEANA

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.Files