Vineri, 20 iunie 2008, a avut loc la sediul IRT şedinţa de constituire a Asociaţiei de Evaluare “Evalrom”. Nouăsprezece membri fondatori au înfiinţat o organizaţie menită a contribui la dezvoltarea culturii evaluării în România prin promovarea valorilor, teoriei şi bunelor practici în domeniu. Organizaţia reuneşte persoane cu preocupări în domeniul evaluării sau care manifestă interes pentru evaluarea de politici, strategii, programe sau proiecte.

Links