Pentru fondatorii şi voluntarii Kasta Morrely începutul anului 2022 este marcat de un eveniment deosebit de important, aniversarea a 20 de ani de activitate multidisciplinară performantă în apărarea drepturilor omului şi promovarea valorilor din industriile culturale şi creative. Pe scurt, 20 de ani de performanţe dedicate dezvoltării comunităţilor la nivel local, naţional şi internaţional.

Scurt istoric:
Kasta Morrely este numele proiectului de cercetare desfăşurat între anii 2002-2006 ce a contribuit concret la dezvoltarea domeniului industriilor creative prin conceperea de standarde ocupaționale legalizate şi scrierea de cărţi de specialitate ale unor ocupaţii care pun în lumină importanţa elitelor din toate mediile sociale.
După încheierea cu succes a proiectului de cercetare, începând cu anul 2007 la iniţiativa unui grup de cercetători voluntari pasionaţi de sectorul industriilor creative s-a înfiinţat Asociaţia Kasta Morrely ca organizație tip umbrelă culturală şi de apărare a drepturilor omului, neguvernamentală, nepartinică, independentă, non-profit, având PJ 1/2007. Asociaţia Kasta Morrely şi-a asumat voluntar ca scop general apărarea drepturilor omului prin promovarea cetățeniei active, educației civice, dezvoltării sustenabile, democrației la nivel național și internațional, precum și promovarea importanței calificărilor de specialitate pentru dezvoltarea culturii şi artei.
Pe parcursul celor 20 de ani de activitate am rămas fideli obiectivelor de apărare şi promovare a drepturilor omului, culturii şi artei autentice prin implicarea în dezvoltarea sectorului industriilor culturale şi creative.

În cadrul de multidisciplinaritate al organizaţiei Kasta Morrely activează o componentă importantă de activitate educaţională voluntară dedicată anticipării traficului modern de fiinţe umane şi luptei împotriva discriminării. Supracalificarea membrilor Consiliului de Conducere şi permanenta atenţie acordată pregătirii şi specializării voluntarilor contribuie efectiv la materializarea scopului pentru care asociaţia s-a înfiinţat.

Câteva exemple de realizări şi performanţe datorate respectării scopului pentru care asociaţia s-a înfiinţat:
În anul 2008, pentru contribuţia recunoscută la dezvoltarea industriilor creative, Kasta Morrely figurează ca membră în Agora Parlamentului European. Începând cu acelaşi an, pentru proiectele sale culturale şi de formare de lideri în cadrul programelor prioritate ale Comisiei Europene, Asociația Kasta Morrely este evaluată ca organizație exemplu de bune practici.
Specialiştii Kasta Morrely au contribuit la dezvoltarea sectorului industriilor culturale și creative prin conceperea Standardelor Ocupaţionale legalizate de Manechin (Cod COR 521001) și Organizator Spectacole (Cod COR 342909). Conceperea și înregistrarea noului gen artistic Teatru de Modă® și materializarea unor doctorate de referinţă fac parte din componenta activă a preocupării voluntarilor organizaţiei de a contribui concret la dezvoltarea sustenabilă a unei comunităţi democratice.
Conform informațiilor publicate de către Biroul Europa Creativă România - Subprogramul Cultura, Kasta Morrely este una dintre cele 6 organizații din România implicate în proiecte de cooperare culturală în calitate de lideri de proiect finanțate de către Programul Europa Creativă al Uniunii Europene în perioada de finanțare 2014 - 2020.
Asociația Kasta Morrely a fost reprezentată în cadrul procesului de dialog structurat Vocile Culturii (Voices of Culture) cu tema „Cultura și obiectivele de dezvoltare durabilă: provocări și oportunități” alături de organizații, instituții, rețele europene reprezentative în domeniul cultural selectate din 22 de țări din Europa și în scrierea primului raport de specialitate realizat la nivel european pe această temă de interes. Prioritățile identificate au fost analizate direct cu experți ai Comisiei Europene pe cultură, lideri ai Unității de Politici Culturale a Comisiei Europene, Direcția de Educație, Tineret, Sport și Cultură și ofițeri pe politici ale Comisiei Europene, Kasta Morrely fiind unul dintre reprezentanții culturali care au prezentat public rezultatele raportului.

Cu această ocazie aniversară, Consiliul de Conducere al Asociatiei Kasta Morrely, transmite un călduros "La Mulţi Ani!" tuturor voluntarilor, colaboratorilor şi partenerilor cu viziune în dezvoltarea comunităţii care au înţeles, apreciază şi susţin misiunea organizaţiei noastre de a promova internaţional comunitatea şi valorile sale autentice.
Mulţumim cu acest prilej tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice locale, naţionale şi internaţionale pentru înaltul profesionalism demonstrat în cadrul parteneriatelor civice încheiate cu asociaţia noastră necesare materializării proiectelor de succes Kasta Morrely apreciate constant ca inovative şi exemple de bune practici la nivelul Uniunii Europene.


La 20 de ani de existenţă aducem mulţumiri speciale cu toată bucuria onoarei omului de viziune care a investit cu încredere în formarea şi specializarea fondatorilor Kasta Morrely, H.E. Grand Cross Ambassador at Large O.S.J. Malta, Morel Bolea Conte al Casei Imperiale şi Regale Rurikovich. Cu acest prilej aniversar dorim să îi transmitem public cu toată recunoştinţa noastră cele mai alese gânduri de bine, urări de sănătate, fericire şi mulţumire în toate. "Valoarea unui om provine din loialitatea faţă de încrederea acordată"( motto Morel Bolea)

Preşedinte executiv Kasta Morrely
Ana Hriscu,
Doctor în Etică şi Teatru de Modă

Preşedinte Asociaţia Kasta Morrely,
Diana Gabriela Alexandroae
Contesa de Rurikovich
Grand Cross of Grace O.S.J. Malta