Asociația Together România derulează în perioada martie 2022 - iulie 2022 proiectul «Leadership Education and Action Development for youth - LEAD» – un proiect pilot pentru a ajuta tinerii din comunitatea locală să-și dezvolte competențele necesare pentru a deveni adulți informați și activi, angajându-i în abordarea nevoilor comunității locale, cu suport financiar nerambursabil de la Fundația Europeană de Tineret (EYF).
Proiectul se desfășoară în orașul Câmpina (Prahova), este o inițiativă locală de tineret și își propune să formeze 25 de tineri ca lideri locali. Pentru stimularea creativității, a participării active și a inițiativei, participanții la proiect vor desfășura activități specifice de educație non‐formală: ateliere de creație și de lucru, activități de voluntariat alături de alți tinerii din comunitatea locală, jocuri de grup, întâlniri cu autoritățile și membrii unor ONG-uri locale.
Principalele obiective ale proiectului nostru sunt:
• să ofere instrumente de formare pentru 25 de lideri comunitari privind oportunitățile de dezvoltare locală prin proiecte europene;
• pentru a conecta membrii comunității (liderii de tineret cu tinerii locali) către un obiectiv comun și o dezvoltare durabilă;
• să îmbunătățească relațiile autorități locale - tineri, în special în ceea ce privește activitățile pentru tineri la nivel local.
Asociația Together România este o organizație non‐guvernamentală, non‐profit și are statutul legal al unei asociații cu activități în domeniul artei, educației, culturii, protecției mediului, sportului și social pentru tineret. Pentru mai multe informații cu privire la acest proiect sau despre activitatea noastră, va rugăm să ne contactați sau să accesați pagină web a asociației.
www.asociatiatogether.wordpress.com

Cu considerație,
Alexandru Iorga
Coordonator proiect

Links