Centrul Educaţia 2000+, organizaţie neguvernamentală de consultanţă educaţională, membră a Soros Open Network anunţă lansarea proiectului „Profesorul 2000+, Promotor al TIC în educaţie”. Seminarul de lansare va avea loc la Galaţi, în data de 26 septembrie 2008, începând cu ora 11.00 şi va fi găzduit de Casa Corpului Didactic a Judeţului Galaţi cu sediul în strada Gării nr. 35.

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană în cadrul schemei de finanţare PHARE 2006 - Programul de Coeziune Economică şi Socială - Dezvoltarea Formării Continue pentru Personalul din Învăţământul Preuniversitar şi este implementat de Centrul Educaţia 2000+ în perioada iulie 2008 – iunie 2009 sub egida Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar.

Scopul este îmbunătăţirea calităţii programelor de formare continuă pentru cadrele didactice din şcolile selectate, care să ducă la dezvoltarea capacităţii acestora de a furniza servicii educaţionale în concordanţă cu cerinţele procesului Lisabona şi ale programelor şcolare.

Ca instrumente folosite, proiectul pune la dispoziţia beneficiarilor – 82 de profesori din 3 licee pilot selectate în mediul rural din judeţele Galaţi şi Buzău – un program de formare acreditat de Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, program care asigură cursanţilor dezvoltarea acelor abilităţi necesare pentru a putea aborda funcţia didactică dintr-o perspectivă complexă şi completă, într-o manieră modernă şi profesionistă.

Seminarul de lansare are rolul de a reuni membrii echipei de proiect, reprezentanţii şcolilor asociate şi ai autorităţilor educaţionale locale, pe de o parte pentru familiarizarea lor cu activităţile ce urmează să se deruleze în proiect şi, pe de altă parte, pentru sensibilizarea factorilor de decizie locali în sensul implicării lor pentru asigurarea sustenabilităţii iniţiativei pe termen lung.
Parteneri: Casa Corpului Didactic a judeţului Galaţi, Casa Corpului Didactic a judeţului Vrancea, Universitatea Dunărea de Jos, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Pentru informatii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi Centrului Educatia 2000+, la numerele de telefon (021)2120780, 2120781; fax: (021) 2120779; persoane de contact: George Pataki, Manager Proiect (gpataki@cedu.ro) sau Adriana Niculae (aniculae@cedu.ro), Asistent Proiect).