Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest

Anunță,

Lansarea celei de-a doua sesiuni de depunere a proiectelor în cadrul
Măsurii 1/1C “Incluziune socială prin transfer de cunoștințe și organizarea de târguri pentru promovarea produselor locale și tradiționale”,
conform

Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest

Data lansării apelului de selecție 04.11.2019
Măsura lansată prin apelul de selecție - cu tipurile de beneficiari eligibili Beneficiarii direcți ai Măsurii 1/1C sunt:
• Entități publice/private sau asociații de minorități rrome din teritoriul GAL, care activează în domeniul formării profesionale a adulților și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție.
Fondurile disponibile pentru această Măsură Fondurile disponibile pentru Măsura 1/1C, în această sesiune sunt de 19.835,40 euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile se acordă pentru o perioadă de maxim 12 luni și este de: 19.835,40 euro.
În cazul Măsurii 1/1C, principiul finanţării nerambursabile este acela al:
• rambursării costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv;
• plății în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) și art. 63 ale R(UE) nr. 1305/2013.
Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele Sesiunea este deschisă în perioada 04 – 13.11.2019. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de depunere de proiecte aferentă acestei măsuri este 13.11.2019, ora 16:00. Depunerea proiectelor în cadrul sesiunii aferente acestei măsuri se oprește înainte de termenul limită prevăzut în apelul de selecție atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal cu punctajul minim aferent apelului de selecție în desfășurare, excluzând valoarea publică a proiectelor retrase, ajunge la 110% din nivelul alocării sesiunii respective, dar nu mai puțin de 5 zile lucrătoare.
Depunerea proiectelor pentru Măsura 1/1C se va face la sediul Asociației G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest din jud. Dâmbovița, oraș Găești, strada Vladimir Streinu, nr. 44, astfel:
 Luni – Vineri: 10:00 – 17:00.
Informații detaliate Informațiile detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 1/1C sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, cu anexele aferente (în varianta electronică sau tipărită) și pot fi găsite la sediul GAL MICROREGIUNEA DÂMBOVIȚA SUD-VEST din jud. Dâmbovița, oraș Găești, strada Vladimir Streinu, nr. 44 și pe pagina web www.galdbsv.ro.

Date de contact pentru informații suplimentare Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest cu sediul: jud. Dâmbovița, oraș Găești, strada Vladimir Streinu, nr. 44.

Tel: 0733/788.361; 0729.210.220;
E-mail: galmicroregdbsv@gmail.com;
Website: www.galdbsv.ro.
Program de lucru:
Luni – Vineri : 09:30 -18:30
*PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL: LUNI – VINERI: 10:00 – 17:00

Links