Asociația Beehive cu sediul in comuna Brebu, județul Prahova, anunță derularea schimbului de tineri “Leadership Education and Action Development for youth – LEAD” organizat în cadrul Programului Erasmus+, mobilități ale tinerilor. Proiectul va avea loc la Campina în perioada 21-27 iunie 2022 și vor participa 30 de tineri din Lituania, Italia, Slovacia, Polonia și România.
Proiectul are ca obiectiv principal dezvoltarea comunităților locale de tineret din regiunile rurale europene prin educația non-formală a tinerilor și să ajute tinerii din comunitatea locală să-și dezvolte competențele necesare pentru a deveni adulți informați și activi, angajându-se în abordarea nevoilor comunității locale. Ne dorim să formăm tineri implicați activ în viaţa socială şi culturală a comunităţii din care fac parte, prin punerea în valoare a talentului şi pasiunilor acestora prin dezvoltarea de noi proiecte.
Pentru stimularea creativității, a participării active și a inițiativei, cei 30 de participanți la proiect vor desfășura activități specifice de educație non‐formală: sunt prevăzute activități de cunoaștere și socializare, de „team building” și înțelegere a diversității culturale, vor fi 6 ateliere tematice care vor dezbate și noțiuni legate de leadership, implicarea tinerilor, o activitate comună cu elevii din cadrul liceului local, o întâlnire cu autoritățile locale și activități în aer liber.
Asociația Beehive este o organizație non‐guvernamentală, non‐profit și are statutul legal al unei asociații cu activități în domeniul artei, educației, culturii, protecției mediului, sportului și social pentru tineret. Pentru mai multe informații cu privire la acest proiect sau despre activitatea noastră, vă rugăm să ne contactați la asociatia.beehive@gmail.com.

Responsabil proiect,
Andreea Iorga