București, 22 iunie 2021 - Domnul Virgil Popescu, Ministrul Energiei, a fost desemnat câștigătorul premiului „Carbon Dinozaur 2021”, un premiu negativ, echivalentul premiului "Zmeura de Aur" din lumea filmului, prin care oameni politici și factori de decizie sunt sancționați public, pentru cele mai dăunătoare contribuţii la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, fie ele propuneri legislative, declaraţii politice sau proiecte.
Acest premiu vine ca urmare a monitorizării efectuate de societatea civilă în perioada ianuarie – iunie 2021, în urma căreia 6 personalități s-au evidențiat prin contribuția nefastă la eforturile de reducere a emisiilor. Cei 6 nominalizați din prima jumătate a anului acesta au fost:
• Costel Alexe – fost Ministru al Mediului şi actual Preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi – pentru afaceri frauduloase cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră şi avize pentru depozite de deşeuri nonconforme. (https://bit.ly/3zp8mqS)
• Robert Negoiță – Primarul Sectorului 3 – pentru management defectuos al deşeurilor pe raza Sectorului 3, conducând astfel la emisii de metan. (https://bit.ly/3wuYji7).
• George Simion – Deputat – pentru lobby puternic şi acţiuni de susţinere de către stat a minelor de cărbune şi a termocentralelor. (https://bit.ly/3gASKrz)
• Virgil Popescu – Ministrul Energiei – pentru aportul deosebit la “carbonizarea” Programului de Tranziție Justă și Planului Național de Redresare și Reziliență. (https://bit.ly/3cG1z2e) (https://bit.ly/35miToZ)
• Adrian Oros – Ministrul Agriculturii – pentru refuzul de a aloca 30% din investiţii pentru obiective de mediu şi climă. (https://bit.ly/3vrjSyE)
• Cristina Prună – Deputat – pentru susținerea energiei nucleare și a gazelor naturale ca investiții „sustenabile”. (https://bit.ly/2RYrsmU)
Ca urmare a votului exprimat de membrii comunității „Carbon Dinozaur”, premiul a fost decernat domnului Ministru al Energiei Virgil Popescu, pentru următoarele acțuni:
Introducerea în PNRR a unui proiect de 600 milioane euro pentru extinderea rețelei de gaze naturale și hidrogen.
„Cu toate că din analiza ONG-urilor de mediu reiese că României îi lipsește expertiza în producerea și transporatarea hidrogenului, domnul Virgil Popescu insistă cu această inițiativă ce pare mai degrabă o extindere mascată a rețelei de gaze naturale. Conținutul de hidrogen pe care tehnologiile folosite acum îl permit într-o astfel de rețea este în jur de 10%, astfel, cea mai mare parte a consumului rețelei s-ar centra în jurul gazelor naturale. Știinţific, pentru fiecare tonă de hidrogen produs din gaze naturale, 10 tone de dioxid de carbon sunt emise în atmosferă” argumentează Lavinia Andrei, președintele organizației TERRA Mileniul III, unul dintre ONG-urile care decernează premiul „Carbon Dinozaur”.

Un alt argument în favoarea Ministrului Energiei este angajamentul României de renunțare la cărbune, care s-a transformat într-un angajament de renunțare la huilă (reprezentând numai 2% din mixul energetic) până în 2032, în ciuda nevoii de eliminare a cărbunelui până în 2030, pentru a respecta Acordul de la Paris
Și nu în ultimul rând, susținerea acordării ajutorului de stat Complexului Energetic Oltenia, pentru plata certificatelor de carbon este o altă acțiune care i-a adus domnului Virgil Popescu nedorita distincție de „Carbon Dinozaur”.
Premiul „Carbon Dinozaur” este o activitate în cadrul proiectului “Angajament pentru Climă”, proiect implementat în parteneriat de Fundaţia Terra Mileniul III, Asociaţia Reper 21 și Școala Națională de Studii Administrative și Politice – SNSPA, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.
Scopul proiectului este creșterea conștientizării, implicării civice şi educării cetăţenilor din România, în combaterea cauzelor şi efectelor schimbărilor climatice pe parcursul a 24 de luni. Un accent deosebit în cadrul proiectului este pus pe populaţia tânără, care va fi cea mai afectată de efectele generate de schimbările climatice.
Mai multe detalii despre proiect: https://bit.ly/35A71js
Working together for a green Europe!

Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro
Pentru mai multe detalii
Lavinia Andrei
Președinte Fundația TERRA Mileniul III
Email office@terramileniultrei.ro
Tel 0722155110

Links