Cum dezvoltăm reziliența orașelor noastre? Vă invităm vineri, 14 octombrie, ora 16:00, să discutăm despre modul în care REPER21, Terra Mileniul III, CDCD și Declic au explorat această problematică în 13 comunități mic urbane, prin proiectul “Orașe reziliente”, desfășurat în perioada mai 2021 – octombrie 2022.

Fiecare oraș este un “sistem de sisteme”, care conectează energia, apa, producția, transporturile, educația, sănătatea, salubritatea, ordinea publică, guvernanța locală etc. “Reziliența urbană” se referă la procesele ce permit acestor sisteme să facă față perturbărilor pe care le suferă, astfel încât orașul să își mențină identitatea, structurile și funcțiile, precum învățarea - esențială în vederea transformării și adaptării.

Prin urmare, “orașul rezilient” este mai pregătit să facă față neprevăzutului. El absoarbe șocurile ecologice, economice, sociale, sanitare, geopolitice… rezistă în momentele critice, apoi își revine, se regenerează, își regăsește calea…


AGENDĂ

Despre proiect:
- Rezultatele și sustenabilitatea proiectului (Ana-Maria Marinescu Pălăduș, vicepreședintă Asociația REPER21)
- Metode de intervenție nonformale și intergeneraționale (Ana-Maria Ilie, expert educațional Asociația REPER21)

Masă rotundă:
- Reziliența… învățată din Natură! (Bogdan Gioară, președinte Asociația REPER21)
- Reziliența instituțiilor locale (Irina Lonean, expert educațional CDCD - Centrul de Dezvoltare Comunitară Durabilă)
- Contribuția activiștilor la reziliența urbană (Roxana Pencea Brădățan, Asociația DECLIC)
- Hrana orașelor reziliente (Anca Elena Gheorghică, co-fondatoare Asociația MAI BINE)


ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR:
Capacitatea sălii permite 60 de participanți. Pentru a participa la eveniment, vă rugăm să vă înscrieți aici: https://forms.gle/LEWHHVrqdSHe3cUQA

___
Proiectul „Orașe reziliente. Advocacy pentru dezvoltarea rezilientă la schimbările climatice a comunităților mic urbane în declin”, este derulat în perioada mai 2021 – octombrie 2022 de Asociația REPER21 în parteneriat cu Terra Mileniul III, Centrul de Dezvoltare Comunitară Durabilă și Declic și beneficiază de o finanțare în valoare de 224.029,57 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

#orașereziliente
#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants