Organizaţia GeoEcologică ACCENT a demarat două proiecte importante pentru microregiunea Csomad – Balvanyos (situată în zona sud/estică a judeţului Harghita - Lăzăreşti, Cozmeni, Tuşnad, Băile Tuşnad, înglobând şi teritoriile învecinate din judeţul Covasna - Bixad, Băile Balvanyos, Turia), primul are ca titlu “Cooperare pentru administrarea eficientă a Sitului Natura 2000 - Bazinul Ciucului de Jos”, şi are ca scop asigurea stării de conservare favorabilă a Sitului Natura 2000 "Bazinul Ciucului de Jos" şi implicit a speciilor/habitatelor de interes comunitar ale acestuia, prin îmbunătăţirea comunicării între factorii implicaţi, precum şi prin planificarea şi iniţierea unui sistem de management participativ eficient cu implicarea autorităţilor, a ONG-urilor şi a instituţiilor de cercetare şi universitare.

Principalele obiective şi activitaţi vizează:
Realizarea unei campanii de informare şi conştientizare a publicului privind valorile naturale şi rolul Sitului Natura 2000 "Bazinul Ciucului de Jos" şi beneficiile care se pot obţine de către comunităţile aflate pe teritoriul sau în vecinătatea sitului – Realizarea unui pachet de informare privind valorile naturale şi rolul Sitului Natura 2000, cuprinzând descrieri şi imagini ale speciilor şi habitatelor valoroase, pentru care se va explica rolul şi importanţa protejării lor; Realizarea a 5 întruniri publice locale de conştientizare şi participare a publicului în localităţile Miercurea-Ciuc, Sâncrăieni, Sânsimion, Sântimbru şi Tuşnad, aflate în vecinătatea sitului Natura 2000 în care se vor dezbate subiecte legate de conservarea naturii; Realizarea unei expoziţii itinerante de fotografie conţinând imagini cu speciile şi habitatele de interes comunitar de pe teritoriul Sitului Natura 2000; Realizarea unui site web pentru descrierea sitului şi a problematicii Natura 2000, folosit ca instrument de informare şi promovare.
Elaborarea planului de management pentru Situl Natura 2000 "Bazinul Ciucului de Jos" – Elaborarea unui prim draft al Planului de management de către echipa de specialişti din cadrul proiectului; Organizarea a două întâlniri cu participarea factorilor interesaţi pentru comentarea şi aducerea de contribuţii la proiectul Planului de management şi definitivarea acestuia.
Iniţierea de măsuri de conservare pentru menţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor de interes comunitar – Realizarea a 60 de hrănitori pentru păsări pe timp de iarnă; Instalarea a 100 de cuiburi artificiale în pădurile de pe versantul Nord-Vestic al Munţilor Ciucului; Evidenţierea limitelor / bornarea sitului şi amplasarea de panouri informative şi eco-popasuri; Realizarea în interiorul Sitului Natura 2000 a unui traseu de "interpretare turistică” bazat pe promovarea valorilor naturale şi culturale existente;
Situl Natura 2000 "Bazinul Ciucului de Jos" se întinde pe o suprafaţă de 2686,20 ha ce include numeroase specii valoroase de animale şi plante. Proiectul este iniţiat la puţin timp după ce situl Natura 2000 a fost desemnat, în condiţiile în care foarte multe dintre grupurile interesate nu ştiu foarte exact ce presupune statutul de sit Natura 2000 pentru zona lor şi în contextul în care pentru o zonă naturală situată în apropierea multor comunităţi umane presiunea exercitată asupra speciilor şi habitatelor este destul de mare. Proiectul se va implementa în parteneriat cu: Primăria Oraşului Băile Tuşnad; Primăria Comunei Tuşnad; Asociaţia Csomad-Balvanyos; Clubul ecologic UNESCO Pro Natura; Agenţia de Protecţie a Mediului - Miercurea Ciuc.
Perioada de impementare: 17 martie 2009 – 17 martie 2010

Pentru informatii oficiale despre Mecanismul financiar al Spatiului Economic European (SEE), accesati: http://www.eeagrants.org

Cel de-al doilea proiect are ca titlu “Parteneriat comunitar destinat promovării ecoturismului în microregiunea Csomad – Balvanyos” şi are drept scop promovarea turismului durabil în microregiunea Csomad -Balvanyos, care să aducă venituri pentru comunitatea locală, fără să afecteze negativ peisajul natural, să ducă la creşterea respectului pentru valorile acestuia şi care să încorporeze valorile culturale şi tradiţionale specifice zonei, prin atingerea următoarelor obiective:

Identificarea şi dezvoltarea unui program şi produs local de ecoturism având ca bază capitalul natural şi tradiţiile ce respectă natura în microregiunea Csomad – Balvanyos. Acest lucru se va concretiza prin implicarea factorilor interesaţi – localnici, agenţi economici, propietari de pensiuni, reprezentanţi ai autorităţii locale, ONG-uri şi custozii de arii protejate.

Marcarea şi amenajarea din punct de vedere ecoturistic a două trasee pentru biciclişti în microregiunea Csomad – Balvayos. În parteneriat cu agenţii economici implicaţi în activităţi de turism, proprietarii de pensiuni, custozii de arii protejate, autorităţile locale şi voluntarii din rândul populaţiei, vor participa la: marcarea şi amplasarea de indicatoare, 4 panouri cu harta traseelor, 2 popasuri ecoturistice, amenajarea celor 5 izvoare minerale de pe parcursul traseelor.

Creşterea şi diversificarea numărului de vizitatori şi atât din ţară cât şi din străinătate, prin promovarea capitalului natural, cultural şi isoric al microregiunii Csomad – Balvanyos. Prin refacerea siteul www.eco-turism.ro şi prin tipărirea unui ghid + hartă ecoturistică. Promovarea se va realiza prin intermediul Centrului de Informare Ecoturistică – Băile Tuşnad şi prin agenţii de turism, hotelui, pensiuni.
Perioada de impementare: 01 aprile 2009 – 30 martie 2010Cele două proiecte se vor implementa în parteneriat cu: Centrul de Informare Ecoturistică – Băile Tuşnad; Primăria Oraşului Băile Tuşnad; Primăria Comunei Tuşnad şi Bixad; Asociaţia Csomad – Balvanyos; Clubul ecologic UNESCO Pro Natura; Asociaţia de Ecoturism din România; Agenţia de Protecţie a Mediului - Miercurea Ciuc.


Cele două proiecte sunt finanţate de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European - Fondul pentru organizaţii neguvernamentale.Pentru mai multe informaţii contactaţi:

PILBATH G. Attila, Coordonator Proiect, Organizaţia GeoEcologică ACCENT

Tel./Fax: 0268 412 397,
Mobil: 0723 357 650,
E-mail: info@ogaccent.ro
Web: www.ogaccent.ro / www.eco-turism.ro

Files