Penitenciarul de Minori-Tineri Craiova


Organizează in data de 12.12.2008, ora 10,00 în incinta Penitenciarului de Minori-Tineri Craiova, masa rotundă: „Implicarea tinerilor privaţi de libertate în viaţa comunităţii”
Întâlnirea va fi organizată cu prilejul evaluării activităţilor derulate în cadrul proiectului “Prove you can!Implicarea tinerilor privaţi de libertate în viaţa comunităţii” în perioada iulie-decembrie 2008, proiect finanţat de Comisia Europeană prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale –Programul Tineret în Acţiune.

Reuniunea îşi propune:
Diseminarea activităţilor proiectului către instituţii partenere, organizaţii, promotori, persoane fizice sau juridice implicate în reintegrarea socială a persoanelor cu risc social crescut;
Prezentarea rezultatelor proiectului, activităţi, impresii, intenţii viitoare ale grupului de iniţiativă şi ale promotorului proiectului – Penitenciarul de Minori Tineri Craiova;
Stimularea reflecţiei asupra impactului educaţiei non-formale în dezvoltarea tinerilor defavorizaţi social;
Iniţierea de parteneriate educative/sociale în scopul continuării desfăşurării de activităţi specifice creşterii gradului de reinserţie socială a tinerilor privaţi de libertate.