Cine face, care sunt scopurile și obiectivele advocay ? Cum se planifică o campanie de lobby și advocacy sau cum se realizează o mediatizare corectă a propriilor evenimentelor? Cum se gestionează cu responsabilitate relațiile cu mass-media și ce noutăți presupune o campanie de PR? Sunt doar câteva dintre întrebările și problemele la care, 16 reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali, din toată țara, au aflat răspunsurile sau au găsit soluții, în cadrul trainingului „Tehnici de Advocacy și Comunicare publică”, organizat în cadrul proiectului PRO-PACT, PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI PARTENERILOR SOCIALI PRIN ADVOCACY, CAPACITARE ȘI TRAINING, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, axa prioritară: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.
Timp de trei zile, în perioada 9-11 noiembrie 2018, la Predeal, reprezentanți ai organizațiilor sindicale, organizațiilor neguvernamentale și patronatelor din întreaga țară au participat la cea de a doua acțiune de instruire a membrilor Pactelor și Parteneriatelor Județene pentru Ocupare și Incluziune Socială, din cele opt regiuni de dezvoltare ale României.
„Deși la început participanții nu erau familiarizați cu noțiunea de advocacy, au reușit să identifice activități din experiența lor care aveau legătură și se încadrau în etapele unei campanii de advocacy”, a remarcat Ana-Maria Lăzărescu, profesor în cadrul Universității „Petre Andrei” din Iași, formator în cadrul cursului. Activitatea practică din cadrul trainingului a permis propunerea de soluții în realizarea unor eventuale campanii de advocacy pe probleme cu care se confruntă participanții în activitatea lor din cadrul patronatelor/sindicatelor sau ONG-urilor, a completat trainerul.
În timpul trainingului, Anca Tompea, expert parteneriate în cadrul PRO-PACT, a realizat o prezentare a platformei online, www.pro-pact.ro, destinată ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul Pactelor Regionale pentru ocupare și incluziune socială și Parteneriatelor județene. „Este un proiect care se adresează exclusiv ong-urilor, sindicatelor și patronatelor pentru ca acestea să fie implicate în elaborarea și monitorizarea politicilor publice în domeniul ocupării și incluziunii sociale. Înscrierea pe platforma PRO PACT permite comunicare acestora cu unul sau mai mulți experți din proiect: ocupare, incluziune sau grupuri vulnerabile”, le-a transmis Anca Tompea celor prezenți la training.
La sfârsitul cursului participantii au fost în măsură să planifice o campanie de lobby și advocacy, să dezvolte mesajele campaniei, să cunoască tehnicile de creare și de dezvoltare a parteneriatelor, să redacteze campanii de PR și evenimente publice pentru propria organizație.
Fiecare cursant a oferit, la sfârșitul trainingului, un feedback cu privire sesiunile desfașurate și a primit o diploma de participare.
Detalii tehnice
Perioada de implementare a proiectului: de la 18/04/2018 până la 17/08/2019.
Valoarea proiectului: 982.513,48 lei.
Informații suplimentare legate de proiect:
Manager proiect: Roxana Ateșoae
Tel: 0758 028 613
www.pro-pact.ro

Links