CENTRUL DE CERCETARE, EVALUARE CLINICĂ ŞI PSIHOTERAPIE (INTEPRINDERE SOCIALA DE INSERTIE), înfiinţat in cadrul proiectului POCU/449/4/16/128527-Proiect SMART Social Start-up, derulează în perioada august-octombrie 2021, programe de pregătire privind abilităţile cognitive (abilitatea generală de învăţare, aptitudinea verbală, aptitudinea numerică, aptitudinea spaţială, aptitudinea de percepţie a formei, abilităţi funcţionăreşti, rapiditate în reacţii, capacitatea decizională).

Programele se adresează candidaţilor la examenul de directori şcolari.
Programul de pregătire are o durată de 12 ore.
Activităţile se desfăşoară on-line, sincron, utilizând platforma Microsoft Teams.
Inscrierea se realizează on-line la această adresă: https://docs.google.com/forms/d/1uuTiD_AT79580sy2qzS8aPTCm8KS5te3lb1NLDOS7j8/edit
Alte informaţii se pot solicita la adresa de email: hipnoza.clinica2020@gmail.com respectiv, nr. de telefon: 0748810491.

Links