Asociația Beehive din comuna Brebu, județul Prahova, anunță finalizarea proiectului “Gender Equality Education” (număr de referința: 2020-1-RO01-KA105-078399). Proiectul a fost implementat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, a avut o durată de 24 luni (mai 2020 – aprilie 2022) și a fost coordonat de către Andreea Iorga. Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea și promovarea principiului egalității de șanse și de gen în rândul a 30 de tineri din 6 comunități europene prin identificarea principalelor probleme cu care se confruntă femeile în ceea ce privește egalitatea de șanse și de gen, prin creșterea gradului de conștientizare al comunităților privind egalitatea de șanse și de gen și hărțuirea sexuală, în vederea reducerii inegalităților dintre bărbați și femei, a prevenirii discriminării pe criterii de gen, a asigurării accesului egal la calificare și dezvoltare personală și profesională a femeilor și a promovării principiilor incluziunii sociale și ale egalității de șanse în cele 6 tari implicate (Grecia, Polonia, Spania, Macedonia de Nord, Turcia si România). Activitatea principala s-a desfășurat online din cauza restricțiilor in luna noiembrie 2021, pe durata a 9 zile.
Rezultatele principale au fost o expoziție foto cu imagini realizate de către cei 30 de participant, un scurt film al activităților online si dezvoltarea a 3 proiecte de mobilitate ce au fost deja depuse spre finanțare la termenul din februarie 2022, proiecte de mobilitate ale tinerilor Erasmus+.
Implementarea proiectului a adus noi provocări in cadrul asociației noastre prin realizarea unor activități de educație non-formală online si reprezinta si o premieră prin faptul ca este primul proiect Erasmus+ derulat de către asociația noastră.

Andreea Iorga