Asociația EuroDEMOS coordonează proiectul internațional cu titlul „Social Promoters of inclusiOn thrRough sporT” (Promotori ai incluziunii sociale prin sport). Proiectul are ca scop creșterea gradului de incluziune a tinerilor cu oportunități reduse la nivel European prin activități sportive, cunoscut fiind rolul important al sportului în societatea europeană și funcția socială a acestuia (declarația de la Nisa). Proiectul este co-finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Acest proiect european își propune să formeze 30 de lucrători de tineret din 10 țări ca persoane resursă în lucru cu persoane cu oportunități reduse; să dezvolte 15 metode nonformale de creștere a incluziunii tinerilor cu oportunități reduse prin activități sportive și să dezvolte capacitatea celor 10 parteneri internaționali cu noi activități concrete prin care să lucreze eficient pentru includerea tinerilor marginalizați.

Proiectul „Social Promoters of inclusiOn thRough sporT” va include ca activități principale două cursuri de formare internaționale, organizate de echipa EuroDEMOS în Iași, România în perioadele 28 iulie – 03 August 2021 și 04 – 10 August 2021. La cursuri vor participa 30 de lideri de tineret, lucrători de tineret, președinți de ONG-uri, membri staff, manageri de proiecte din 10 țări: Bulgaria, Croația, Grecia, Italia, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România, Slovenia și Turcia. Cele două traininguri vor contribui la înzestrarea participanților cu noi competențe și metode practice de includere socială a tinerilor prin sport astfel: de la înțelegerea conceptelor la aplicare, de la primirea de informații la trasnformarea lor prin creativitate și inovativitate în produse intelectuale, de la creare la primirea feed-back-ului evaluativ, de la design la practică, de la lucru pe echipe naționale la lucru în echipe multinaționale, de la învațare de la alții la inițiative proprii, de la informare la diseminare.

Proiectul „Social Promoters of inclusiOn thrRough sporT” este implementat de echipa de experți EuroDEMOS multicalificați ca: manageri de proiect, formatori de formatori, evaluatori de competențe profesionale, auditori în domeniul calității, animatori socio-educativi, organizatori spectacole, maeștri de ceremonii etc. Asociația EuroDEMOS -„poveste de succes” la nivel european (conform celei mai recente evaluări a expertilor de la Comisia Europeană) are o istorie de 31 de ani acumulată prin activitate civică performantă.