Evenimentul reunește reprezentanți ai ONG-urilor/rețelelor de ONG-uri active în domeniul anti-discriminării și economiei sociale, precum și ai altor entități de la nivelul UE.
Subiectele de dezbatere includ:
- rezultatele cercetării privind discriminarea cu care se confruntă pe piața muncii femeile rome cu profil intersecțional, din România, Finlanda și Italia;
- recomandări pentru incluziunea persoanelor cu profil minoritar intersecțional pe piața muncii;
- prezentarea modului în care economia socială poate contribui la incluziunea persoanelor cu profil minoritar intersecțional pe piața muncii.
Vă puteți înscrie aici https://bit.ly/371nz84
Masa rotundă are loc în cadrul proiectului IntersectVoices, co-finanțat prin Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” (DEC) al uniunii Europene, și implementat de Centrul pentru Legislație Nonprofit (România), Helsinki Deaconess Institute (Finlanda), Romni Onlus (Italia) și Asociaţia E-Romnja (România).

Links