Asociația Centrul de Resurse pentru Incluziune Socială CRIS, ca membru ERGO, a transmis Marți 11 Iulie 2017 o scrisoare de recomandare către 14 GAL-uri din regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia și Sud-Est. Recomandările se bazează pe rezultatele întâlnirilor din perioada 26-28 Mai 2017, cu reprezentanți ai societății civile rome (ong-uri de romi și pentru romi) în vederea creșterii participării romilor la faza de implementare a strategiilor, pe concluziile vizitelor de monitorizare de la la sediul a 14 Grupuri de Acțiune Locală din regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia și Sud-Est, din perioada 16 Mai- 6 Iulie 2017 și pe concluziile celor două întâlniri regionale cu reprezentanți ai 13 GAL-uri din cele două regiuni din data de 15 Iunie 2017 și 28 Iunie 2017.

Links

Files