Fundaţia „Pentru Voi” şi organizaţia Handicap for Humanity România au lansat astăzi construcţia casei Cristian - locuinţa protejată special construită pentru adulţi cu dizabilităţi intelectuale severe şi asociate. Acţiunea s-a desfăşurat în prezenţa primarului municipiului Timisoara, domnul Gheorghe Ciuhandu, a reprezentanţilor sponsorilor, a voluntarilor implicaţi în proiect.

Primarul s-a oprit direct la şantier unde s-a interesat de stadiul lucrărilor şi s-a oferit să se implice alături de organizatorii şi voluntarii prezenţi, la ridicarea primului perete şi la baterea primelor cuie ale construcţiei. Domnul Gheorghe Ciuhandu s-a dovedit a fi la curent cu toate detaliile referitoare la construcţie. Dânsul a declarat că încearcă de fiecare dată să sprijine iniţiativele Fundaţiei „Pentru Voi” aşa cum a facut-o şi până acum şi a făcut un apel la cetăţenii Timişoarei de a se implica voluntar în finalizarea construcţiei.

Al doilea perete al viitorului cămin pentru persoanele cu dizabilităţi, a fost ridicat de către voluntarii de pe şantier şi de către beneficiarii Fundaţiei “Pentru Voi” persoane cu dizabilitati – proaspăt absolvenţi ai unui curs de calificare în meseria de finisor în construcţii.

„Toate persoanele au dreptul la respect şi demnitate; prin acest proiect demonstram că şi persoanele cu dizabiliăţi intelectuale severe pot trăi în comuntate având puţin sprijin, într-un mediu adaptat nevoilor lor.” a declarat Zoltan Szoverdfi Szep, coordonatorul proiectului.

„În 1991 plecam din Timișoara ca și absolvent de Politehnică la Beiuș și nu știam încotro mă va purta destinul. După 17 ani mă bucur să pot fi parte a unui proiect pilot al Habitat for Humanity în România alături de beneficiarii cu dizabilități intelectuale severe de aici din Timișoara. Sunt convins că vom fi o prezență perenă în Timișoara alături de Fundația „Pentru Voi” dar și de alte categorii sociale defavorizate. Încurajarea Primarului Ciuhandu este o motivație în acest sens”, a mărturisit Adrian Ciorna, preşedintele Habitat for Humanity Romania.

Cei 5 beneficiari ai proiectului vor avea fiecare camera lui, vor desfăşura activităţi de autogospodărire, vor face cumpărături, vor avea posibilitatea de a lua decizii în ceea ce-i priveşte şi de a stabili relaţii şi contacte sociale. Construcţia cu suprafaţa locuibilă de 170 mp este proiectată special pentru nevoile celor cinci.

Proiectul este finanţat de către Iniţiativa pentru Sănătate Mentală a Institutului pentru o Societate Deschisă Budapesta, Asociaţia ,,Habitat for Humanity” şi se desfăşoară în parteneriat cu Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Mai multe firme locale şi naţionale sprijină acest proiect:: MG Building Design, SC Subcontrol SRL, Romstal, Isover, Baumix, General Beton, Tifel.

------------------------------------------------------
• Fundaţia „Pentru Voi” are ca scop creşterea calităţii vieţii pentru persoanele cu dizabilităţi de dezvoltare şi familiile acestora.
• Habitat for Humanity este o asociaţie non-profit dedicată eliminării condiţiilor improprii de locuit şi lipsei de adăpost din întreaga lume.

Links