Dacă v-ați întrebat vreodată de ce o fată din mediul rural are mai puține șanse decât o fată din mediul urban sau de ce un copil rom este mult mai probabil să abandoneze școala la o vârstă timpurie, adesea răspunsul implică înțelegerea situației dintr-o perspectivă intersecțională.
Intersecționalitatea este un concept care ne ajută să înțelegem cum diverse identități sociale (genul, clasa socială, orientarea sexuală, etnia etc.) se suprapun și interacționează unele cu altele ducând la inechități unice și profunde. Un concept aproape neînțeles în țara noastră pe care ne propunem să îl aducem în prim-planul legislației, al politicilor, dar și în cadrul serviciilor sociale care afectează cel mai mult personalele rome: educația, sănătatea, oportunitățile de angajare.

În perioada 18-22 octombrie 2021, la Centrul pentru Legislație Nonprofit (CLNR) va fi Săptămâna Intersecționalității.
Ce ne propunem?
• 3 traininguri online adresate activiștilor, reprezentați ai ONG-urilor, juriștilor, avocaților și altor profesioniști în domeniul dreptului, precum și tuturor persoanelor interesate de drepturile omului și drepturile minorităților:

 1. Egalitate etnică și de gen - 18 octombrie 2021, orele 10.00 – 13.00, training susținut de Elena Brodeală și Emanuela Ignățoiu-Sora. Vor fi abordate diferențele dintre “gen” și “sex”, modul în care CEDO înțelege discriminarea și elementele de care trebuie ținut cont atunci când se face o sesizare către CEDO
 2. Raportarea cazurilor de discriminare - 19 octombrie 2021, orele 16-19, sesiune susținută de Istvan Haller. Va cuprinde informații despre procedura de reclamare a cazurilor de discriminare în fața instanțelor, modalitatea de raportare a cazurilor de discriminare intersecțională, procedura de soluționare a petițiilor de către CNCD (cine poate formula o periție, forma cererii, obținerea dovezilor, excepțiile care pot fi invocate, sarcina probei și modalitatea de desfășurare a ședințelor de audiere).
 3. Monitorizarea politicilor publice și advocacy - 22 octombrie 2021, orele 16.30-19.30
Această sesiune va fi susținută de Adriana Stoian-Iordache și Georgiana Lincan și va include o prezentare a legislației din domeniul combaterii discriminării și din domenii conexe, care protejează drepturile omului. De asemenea, vom discuta despre procedurile de adoptare a actelor normative și modalitățile în care organizațiile non-guvernamentale pot influența politicile publice din domeniul combaterii discriminării și contribui la implementarea conceptului de intersecționalitate. Ulterior, participanții vor putea afla aspecte practice despre organizarea unui demers de advocacy în sprijinul și împreună cu un grup de inițiativă locală al unor femei rome.
Pentru a participa la sesiunile de training, vă rugăm să completați formularul de înscriere, până la data de 14 octombrie 2021: https://bit.ly/3limHQP

Links