Asociaţia Up Down şi Asociaţia Caritas Bucureşti organizeaza seminarul internaţional cu tema “Diagnostic şi terapie în Trisomia 21 - modele de bune practici”.

Seminarul va avea loc în perioada 18- 19 noiembrie 2008, ora 9:00 în “Sala Auditorium Maximum” a Institutului Teologic Romano-Catolic “Sf. Tereza” din Bucureşti, (în curtea Catedralei Romano-Catolice “Sf. Iosif”) Str. Gen.Berthelot nr 19, Sector 1

Tema seminarului este Diagnosticarea prenatală, anunţul părinţilor şi orientare- Modele de bună practică în Marea Britanie, România, Ungaria şi Suedia.

Evenimentul urmăreşte facilitarea colaborării specialiştilor din domeniu, atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional şi face parte din campania naţională de promovare a integrării persoanelor cu Sindrom Down, realizată de Centrul de Resurse Sindrom Down în parteneriat cu Fundaţia Vodafone.

La acest seminar vor participa medici neonatologi din maternităţile din Bucureşti, medici pediatri, medici ginecologi, psihologi, asistenţi sociali, logopezi, reprezentanţi ai organizaţiilor de profil din Bucureşti şi din ţară.

Centrul de Resurse pentru Persoane cu sindrom Down este un serviciu comunitar care acordă sprijin persoanelor afectate de acest sindrom, familiilor acestora, ONG-urilor şi autorităţilor, pentru a asigura persoanelor cu sindrom Down un nivel de viaţă corespunzător dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale şi sociale, promovând dreptul acestora la integritate şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.

Principalele obiective ale campaniei nationale de promovare a integrarii persoanelor cu sindrom Down sunt:
- Informarea şi sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica Sindromului Down;
- Creşterea şanselor de integrare a copiilor cu Sindrom Down în comunitate.