În perioada 29-31 ianuarie 2019, Asociaţia ARES’EL în parteneriat cu Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş anunţă desfăşurarea sesiunilor de training organizate în cadrul proiectului “Acces egal la educaţie pentru minorităţile etnice din România”, cod SIPOCA/MYSMIS 133/111482, proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitatea Administrativă 2014-2020.
Sesiunile de training vizează două linii specifice:
• consolidarea capacităţii operaţionale a ONG-urilor şi a partenerilor sociali
• dialog civic pentru integrarea nediscriminării în educaţie.
Aceste sesiuni de instruire sunt destinate ONG-urilor şi partenerilor sociali care activează în domeniul egalităţii de şanse şi nediscriminării, educaţie, tineret, voluntariat.
Sesiunile de training sunt gratuite şi se organizează în regiunea Sud Muntenia, în oraşul Ploieşti, la Hotel Europa.
Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea de înscriere şi participare:

Date de contact:
LUNCA MARILENA CRISTINA
Preşedinte ASOCIAŢIA ARES'EL
Tel.: (0733) 389 228
E-mail: asociatia-aresel@yahoo.com